Minister Walden betrekt VES bij uitzetten beleid
31 Jul, 02:32
foto
Winston Ramautarsing, voorzitter van de VES, was op bezoek bij minister Saskia Walden van Economische Zaken. (Foto: CDS)


Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie wil de Vereniging van Economisten (VES) nauw betrekken bij het uitstippelen van het beleid op haar departement. VES-voorzitter Winston Ramautarsing hoopt dat de adviezen van de vereniging zullen worden meegenomen.

Ramautarsing was zeer ingenomen met de uitnodiging van de bewindsvrouw voor een gesprek. Hij zegt dat de VES redelijk goed weet wat er hapert binnen de economie van het land. Gezien de vereniging nauw betrokken is binnen het maatschappelijk middenveld, kan die ook helpen het beleid in de goede richting te stimuleren. Ramautarsing zegt dat hij degelijke adviezen heeft gegeven aan de vorige regering, maar dat deze er niets mee heeft gedaan.

Dat de vereniging een niet-gouvernementele organisatie is, moet volgens de VES-voorzitter geen belemmering zijn om met de overheid samen te werken om de economie op het juiste spoor te brengen. Minister Walden zegt dat ze zich bewust is van de uitdagingen waarmee de regering Santokhi/Brunswijk wordt geconfronteerd. Ze is ervan overtuigd dat de VES een wezenlijke bijdrage kan leveren bij het oplossen van economische vraagstukken. Ze ziet graag een hechte samenwerking tussen de twee instituten.

Walden heeft de VES alvast gevraagd om te kijken naar het beperken van verspillingen in de economie voor wat betreft tijdsbesteding en benutting van productiemiddelen. Ook wil ze richtlijnen voor verhoging van de productie en verdiencapaciteit van goederen waar Suriname voordeel aan heeft. Het derde punt waar ze aandacht van de VES voor vraagt zijn richtlijnen voor het verbeteren van het subsidiebeleid bij specifieke goederen, het gaat om subject- of object subsidies.

Ramautarsing zegt dat het van belang is dat er een ondernemersvriendelijk klimaat wordt geschapen. De VES zal dan ook structureel samenwerken aan de verbetering van het investeringsklimaat.


Thursday 13 August
Wednesday 12 August
Tuesday 11 August