Leden districtsraden Para en Brokopondo aan de slag
08 Jul, 06:38
foto
Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling beëdigt een ressortraadslid. (Foto: RO/NII)


De leden van de districtsraden van Brokopondo en Para zijn maandag beëdigd. In Para werden acht van de negen gekozen leden beëdigd, in Brokopondo alle negen. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) is hiervoor speciaal naar de districten afgereisd. Na de beëdiging zijn de leden per district officieel toegelaten. De eerste raadsvergadering hebben zij inmiddels achter de rug.

De districtscommissarissen Frederik Finisie (Brokopondo) en Armand Jurel (Para) hebben ook de ressortraadsleden (rr) in hun districten beëdigd.  Brokopondo telt 58 rr-leden; Para 53.
In Brokopondo vroeg Dikan de dr-leden om in het belang van de ontwikkeling van hun district samen te werken. Dat district heeft volgens hem veel potentie onder de jongeren. Dikan hield de nieuwe dr-leden voor dat het belangrijk is om goed te communiceren met zowel de burgerij als met de leden van De Nationale Assemblee.

Dikan zei in Para dat hij voorstander is van het voortbestaan van het dr- en rr-systeem. “Als lokale vertegenwoordigers zijn zij de oren, ogen en mond van het district.” Hij heeft de nieuwkomers in de raad geadviseerd om de Wet Regionale Organen goed te bestuderen. Zo zullen ze goed inzicht krijgen in wat van ze wordt verwacht. Hij riep bewoners van het district op hun districts- en ressortvertegenwoordigers bij te staan en bedankte de Paranen ook voor de ondersteuning die hij gedurende zijn zittingstermijn vanuit het district heeft gekregen, meldt de voorlichting van RO.

De minister maande ook aan tot waakzaamheid in verband met de heersende Covid-19-pandemie. Hij vroeg zowel de dr- en rr-leden als het publiek om de voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. “De realiteit is nu Covid-19 en wij zien wat er om ons heen gebeurt. Laten wij het werk voor het district doen, maar laten wij aan ons zelf en aan onze medemens denken en elkaar beschermen."