LVV: Nieuwe kunstmestprijs SRD 285 per zak/50 kg
06 Jul, 00:00
foto


Boeren kunnen vanaf maandag rechtstreeks kunstmest kopen bij de importeur/distributeur voor SRD 285 per zak van 50 kg af steiger en SRD 290 af magazijn. Registratie bij één van de kantoren van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is voor deze aankoop niet nodig. Er zijn geen US-dollars beschikbaar tegen de officiële koers van SRD 7.52. Dit deelt het ministerie mee. 

LVV wenst duidelijkheid te brengen in de vaststelling van de prijs en verkoop van kunstmest (ureum (46%). Bij het aantreden van Rabin Parmessar als minister van LVV in mei 2019, was de prijs van kunstmest boven de SRD 200 per zak van 50 kg. Door interventie van de regering  via de Centrale Bank van Suriname (CBvS) werd de US$ tegen een koers van SRD 7.52 ter beschikking gesteld van de sector, waardoor kon worden overgegaan tot een prijs van SRD 165 per zak van 50 kg. Het ministerie heeft een goede registratie van de boeren die voor de dure US-dollars tegen de officiële bankkoers  in aanmerking zijn gekomen en is er een bestand op na gehouden. 

Het ministerie is de afgelopen dagen intensief bezig geweest de nodige onderhandelingen te voeren met de relevante financiële autoriteiten om de recente lading kunstmest die thans is binnengekomen en de lading die binnen 10 dagen wordt verwacht, wederom tegen de officiële koers van de CBvS te kunnen verkopen aan de boeren. Echter laat het precaire niveau van de financiële situatie van de Staatskas het niet toe. Hoewel de US-dollar niet kan worden bemachtigd tegen een koers van SRD 7.52 is de lading in Suriname aangekomen en is na intensief overleg met de importeur/distributeur B. Ramadhin, deze prijs vastgesteld. 

LVV merkt op dat bij de vaststelling van de verkoopprijs van de geoogste padie straks, rekening gehouden dient te worden met de nieuwe prijs voor kunstmest. Het ministerie benadrukt dat indien de kunstmest elders voor een lagere prijs gekocht kan worden, de boeren daarvan zeker gebruik moeten maken en doet tegelijk een oproep aan alle geïnteresseerde importeurs/distributeurs die met een betere aanbieding kunnen komen.
Advertenties