Ter nagedachtenis van Hetty Paërl
01 Jul, 03:33
foto
Hetty Paërl, beeldend kunstenaar, schrijver en illustrator. Geboren 16 juni 1931 - overleden op 28 mei 2020.


In de roerige jaren 60 en 70 van de vorige eeuw bruiste het van politieke en culturele activiteiten in de Surinaamse gemeenschap in Suriname en Nederland. Ook buiten de Surinaamse gemeenschap in Nederland, was er onder Nederlandse arbeiders en studenten veel verzet tegen autoritaire en onrechtvaardige zaken en instituties. Wanneer leerde de Surinaamse gemeenschap Hetty en Eric Paërl kennen?

Toen er in Delfzijl in Nederland een aluinaarde/aluminiumfabriek zou komen, kwamen progressieve Nederlanders en Surinamers in verzet. Zo’n fabriek hoorde in Suriname thuis. Dat was de bron van de oprichting van het Aluminium Comité. Hierin zaten vertegenwoordigers van Surinaamse en Nederlandse organisaties. 

De drijvende krachten hierbij waren Eric en Hetty Paërl. Hetty heeft hierbij geholpen bij de opstelling en vormgeving van pamfletten, publicaties en boeken. Ook op lezingen en politieke manifestaties waren ze actief en ook zoon Yitz werd vaak meegenomen en liet zich dan niet onbetuigd.

Langzamerhand werd het werk van dit comité verbreed naar een protestbeweging tegen het kolonialisme en neokolonialisme in Suriname. De naam werd veranderd in Suriname comité. Hetty bleef haar morele en politieke steun geven aan progressief Suriname in zowel Nederland als in Suriname. Tal van projecten in Suriname werden ondersteund vanuit het Suriname Comité. Te denken valt aan de volkscomités in Mariënburg, Pontbuiten, Bloemendaal en omgeving, Abra Broki, Blauwgrond, Clevia, en La Vigilantia. 

Zelf bezocht Hetty Suriname om zich te verdiepen in de concrete situatie van het volk. Vergaderingen werden vaak gehouden in huize Paërl. Het werk van Hetty in al die jaren zal nooit vergeten worden. Ook haar bescheidenheid en vriendelijke uitstraling dragen we nog met ons mee.
Moge zij in vrede rusten. Zij overleed op 88-jarige leeftijd in Amsterdam. 

Condoleances aan Yitz en alle nabestaanden.

Namens je oude Surinaamse strijdmakkers uit Leiden, Amsterdam en andere steden.
Rob Braam 

U kunt de tekeningencollectie van Hetty Paërl bekijken op de website van het Internationaal Instituut voor de Sociale Geschiedenis.