Van der San ziet af van kort geding verkiezingsautoriteiten
21 Jun 2020, 02:48
foto
Eugène van der San tijdens de zitting van het
Centraal Hoofdstembureau. (Foto: Ranu Abhelakh)


De kiezer Eugène van der San had tijdens de openbare zitting van het Centraal Hoofdstembureau aangekondigd dat hij zich het recht behoud om naar de kortgedingrechter te stappen. Hij vindt het onjuist dat het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) mondeling de stemmingsduur op 25 mei heeft verruimd van 19.00 uur naar 21.00 uur. Dit had volgens hem via een bestuursbesluit moeten plaatsvinden. 

Van der San stelde dat het OKB eerst de omissie oplost voordat tot bindend verklaring van de verkiezing wordt overgegaan. Er moest volgens hem alsnog een bestuursbesluit komen. "Inderdaad heb ik tijdens het indienen van mijn bezwaar er gewag van gemaakt dat als deze misstap niet wordt opgelost, ik mij het recht voorbehoud om een kort geding aan te spannen tegen de verkiezingsautoriteiten," reageert Van der San op een vraag van Starnieuws. 

"Uw vraag of ik alsnog van plan ben om naar de rechter te stappen kan ik ontkennend beantwoorden. Hoewel ik mij dat recht had voorbehouden zie ik er vanaf om geen schaduw te werpen op de voortreffelijke wijze waarop het OKB zich van haar taak heeft gekweten. Wij hebben gezien dat alle andere betrokken autoriteiten er een potje van hebben gemaakt en een veeg uit de pan hebben gekregen. Voor mij is het niet meer van belang hoe rechtsstatelijk het bindend verklaren van de uitslag van de verkiezingen is. Het is toch allemaal een zootje en ik kan mijn tijd en energie beter besteden," zegt Van der San. 

Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May