Lockdown van 20.00 tot 5.00 uur in de ochtend
20 Jun 2020, 18:55
foto
President Desi Bouterse tijdens zijn toespraak. (Beeld: NII)


Om 5 uur zondagochtend wordt de beperking van de bewegingsvrijheid opgeheven. De nieuwe tijd gaat zondag 20.00 uur in en duurt tot 5.00 uur in de ochtend. Dit heeft president Desi Bouterse bekendgemaakt. De maatregelen waarbij mensen via alfabetische volgorde op straat mochten, zijn van de baan. Bedrijven mogen ook weer activiteiten ontplooien. Een deel van de sectoren blijft gesloten. 

De toespraak van de president
De afgelopen weken hebben we een stijging gezien in het aantal actieve Covid-19 gevallen, van het aantal genezen verklaringen en, helaas ook, van het aantal overledenen. Van hieruit condoleer ik alle nabestaanden met het grote verlies van hun dierbare.

De ‘full lockdown’ maatregelen hadden tot doel om het zorgteam de kans te geven om besmettingshaarden te identificeren, zij die ziek werden te behandelen en om ongebreidelde verspreiding van het virus tegen te gaan. 
In de afgelopen 14 dagen is in beeld gebracht wat er gaande is. 
De strategie was om het aantal besmettingen beheersbaar te houden. Een ongecontroleerde piek is tot dusverre voorkomen. Medisch gezien heeft de full lockdown dus zijn doel bereikt:  
De stijging van het aantal positieve gevallen heeft plaatsgevonden binnen in kaart gebrachte clusters. 
Met het verplicht thuis blijven, heeft het opsporen van contacten van besmette personen makkelijker kunnen plaatsvinden 

Sociaal-maatschappelijk is er echter veel weerstand gekomen tegen de maatregelen. 

Plichtsgetrouw willen wij u de volgende constateringen niet onthouden:
- Op de tijdstippen waarbij het publiek was toegestaan om de openbare weg te betreden, was er doorgaans een grotere toeloop van personen waar te nemen;
- De situatie van “total lockdown” heeft bij de samenleving een gevoel van “onnodig ongemak” teweeggebracht;
- In het bijzonder bij slecht en klein behuisde gezinnen, manifesteerde zich een opvallende toename van psychische en lichamelijke klachten. 

De overheid heeft het maximale aan maatregelen getroffen om de verspreiding van het Covid-19 virus zoveel mogelijk tegen te gaan. De zorgsector heeft op haar beurt alles in het werk gesteld om zorg te verlenen, om voorbereid te zijn.

Er is echter een wrange realiteit. De quarantaine en isolatie capaciteit bereiken hun piek. De zorgexperts geven aan dat de besmettingscijfers zullen blijven stijgen. Hieruit moeten wij helaas concluderen dat ook het aantal doden zal toenemen.

Wij gaan hiermee naar een nieuwe fase.

Covid-19 is in Suriname. De vraag is hoe gaan wij hiermee om? De bal ligt nu vooral bij u. Ons aller eigen verantwoordelijkheid gaat nu een doorslaggevende rol spelen.

We gaan de full lockdown versoepelen per zondag 21 juni.
Vanuit overheidszijde zullen wij enkele maatregelen in place moeten houden, om de besmettingen niet ineens te laten pieken. 

Bij elke maatregel zullen de algehele hygiëne voorzorgsmaatregelen blijven gelden. Dit betekent dat u de sociale afstand moet bewaren, frequent uw handen wast en mond- en neusbedekking draagt.

De volgende maatregelen zullen gelden
Maatregel 1: de totale lockdown wordt opgeheven met ingang van zondag 21 juni, vanaf 05:00 uur in de ochtend. 
Vanaf dit moment zal de beperking van bewegingsvrijheid weer gelden van 8 uur ’s avonds tot 5 uur in de ochtend.

Maatregel 2: Bedrijven en organisaties kunnen wederom hun normale openingstijden aanhouden; met in achtneming van de sociale afstanden, handen wassen en mond- en neusbedekking dragen. Uiteraard rekening houdend dat eenieder om 8 uur ’s avonds weer thuis is.

De volgende sectoren blijven gesloten voor het publiek, t.w.:
a. Hotels
b. Casino’s 
c. Gebedshuizen
d. Overdekte groenten-/ fruit-/ vlees- en vismarkten
e. Bordelen
f. Bars

Maatregel 3: Overdekte sportscholen blijven gesloten. Indien sportactiviteiten in de open lucht worden georganiseerd zal men de algehele hygiëne voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen. Contactsporten blijven verboden.

Maatregel 4: Voor restaurants is de afhaal- en delivery service weer mogelijk; 

Maatregel 5: Bewoners van bejaarde- en kindertehuizen wordt toegestaan om bezoek te ontvangen; met dien verstande dat elke bewoner slechts 1 bezoeker per dag mag ontvangen.
 
Maatregel 6: Binnenlandse vluchten van personen en goederen worden onder stringente richtlijnen toegestaan.

De samenscholing blijft gesteld op maximaal 5 personen. 

Ondertussen zijn er nog Surinamers die gerepatrieerd moeten worden, dit zal de komende periode onder dezelfde stringente maatregelen voortgaan. 

De opheffing van de totale lockdown betekent niet dat u zich vrij kan bewegen over landsgrenzen. Al onze grenzen blijven gesloten. De operatie ‘Drin Dresi wakti Siki’ wordt gecontinueerd. De patrouilles op rivieren en bij controleposten te Stolkertsijver, Redi Doti, Stuwmeer en Krakka worden versterkt met immigratie officieren.

Suriname,
Nu wij deels weer opengaan, vraag ik van u om op uw gezondheid te letten. Let u erop dat u de algehele hygiëne voorzorgsmaatregelen in acht neemt. Dit betekent dat u de sociale afstand bewaart, frequent uw handen wast en mond- en neusbedekking draagt.

Ik benadruk wederom dat het opbouwen van uw weerstand nu het belangrijkste is. Zeker nu wij ons in de regentijd bevinden; een periode waarbij velen van ons vatbaar zijn voor ziektes. Eet u voldoende groente en fruit, drinkt u veel water. Zet u uw ramen en deuren open zodat er ventilatie is, en zit u af en toe in de zon.

We gaan de komende periode naar een transitie in het land, niet alleen qua Covid-maatregelen maar ook qua regering. Het overleg over de transitie vindt plaats. Laten wij ons in deze periode scharen achter één verbindend doel: onze liefde voor Suriname. 

Aan alle vaders wens ik morgen een prettige Vaderdag toe.

Ik dank u.
Advertenties

Saturday 03 December
Friday 02 December
Thursday 01 December