Rol van STREI! niet uitgespeeld
01 Jun, 14:43
foto


Met de bijna voor de hand liggende verkiezingsuitslag is voor STREI! een belangrijk doel gerealiseerd: een einde maken aan het vernietigende beleid van de NDP. "Met deze nieuwe kans hopen we dat zaken zoals vriendjespolitiek, grondroof en corruptie in de komende periode achterwege zullen blijven," zegt STREI! in een verklaring.

De partij hoopt dat er profielen worden opgesteld voor de belangrijke functies in het land, zodat de beste mensen op de juiste plaats komen. Volgens haar is er nu heel veel onbenut kader in Suriname, dat ook los van hun politieke geaardheid de gelegenheid moet krijgen om een bijdrage te leveren. "Wij kijken uit naar een nieuwe politiekvoering die het Surinaams belang dient en etnische verschillen, geloof, gender en seksuele geaardheid overstijgt. Capaciteiten en competenties moeten leidend zijn om het land op te bouwen om daarmee voorbij de oude horizonten te kunnen gaan."

Dit betekent volgens STREI! verjonging. Zij vraagt of alle mensen boven de 60 nu echt met pensioen mogen en dat de jonge mensen met technische vaardigheden kunnen worden ingezet in rvc's en andere ondersteunende instituten. "Ook de nieuwe generatie heeft nu gekozen voor de gevestigde orde." De partij wijst erop dat de aan te treden overheid zich echter goed moet realiseren dat het grootste deel van de Surinaamse demografie uit jonge mensen bestaat, voor wie de hoop op een betere toekomst is opgevlamd. "Deze kleine vlam moet gaan branden in een vurige passie om dit land mede te gaan ontwikkelen voor en door iedere Surinamer."

De rol van STREI! is niet uitgespeeld, stelt de partij. Volgens haar heeft zij laten zien dat ook buitenparlementair doelen kunnen worden verwezenlijkt. "Wij zijn blij dat er nu een regering komt die de misstappen van de vorige regering zal aanpakken." Ze wijst er op dat STREI! en andere kleinere partijen radicale plannen hebben gepresenteerd om Suriname transparanter te maken en een Good Governance voor te staan. "Hopelijk worden deze inzichten alsnog bekeken, en wat bruikbaar is, meegenomen."

Aan de nieuwe aan te treden DNA-leden doet STREI! de oproep: "Zit daar voor land en volk! En weet dat er is toegezegd dat de controlerende instituten versterkt zullen worden. Steel niet van het volk en maak de economie weer gezond. Want door de aantredende partijen is aangegeven dat het verkwistend beleid van de vorige regering wordt afgewezen en dat er een strijd tegen corruptie zal worden aangaan."
Advertenties

Friday 16 April
Thursday 15 April
Wednesday 14 April