Vakbeweging accepteert geen hertelling
29 May, 22:38
foto
De vakbeweging vindt dat de wil van het volk door alle partijen moet worden gerespecteerd. (Foto: Leroy Troon)


Het volk heeft een duidelijke boodschap met zijn stem gegeven waarbij resoluut is afgerekend met de huidige machthebbers. Het aandeel van de werkende klasse als overgrote meerderheid is evident in deze boodschap, zegt de vakbeweging in een verklaring.

De Progressieve Vakcentrale (C-47), de Bond van Leraren (BvL) en de Federatie voor Agrariërs en Landarbeiders (FAL) zeggen dat ze hertelling niet zal accepteren. Hertelling zien ze als één van de vertragingsstrategieën van de NDP. "Duidelijk is dat dit enorm veel tijd gaat vergen met alle gevolgen van dien."

De sociale klasse heeft enorme zware klappen moeten incasseren door het beleid van de regering. De vele dieptepunten op economisch en sociaal gebed, de vele aanslagen op de democratische rechtsstaat, ongebreidelde corruptie, het misbruiken van staatsmedia geven volgens de vakorganisaties geen enkele reden tot voortzetting van dit desastreus beleid.

De vakbeweging als belangrijke vertegenwoordiger van de werkende klasse gaat ervan uit dat het volk heeft gesproken  en dat de wil van het volk door alle partijen wordt gerespecteerd. Zij roept daarom de bevoegde autoriteiten op om zo snel als mogelijk de officiële verkiezingsuitslag bekend te maken, zodat de wil van het volk kan worden bevestigd en kan worden overgegaan tot de orde van de dag.

De vakbeweging zal niet accepteren dat zaken onnodig worden getraineerd. Ze zal alle zich ten dienste staande middelen aanwenden om dit antidemocratisch gedrag tegen te gaan.

Sunday 05 July
Saturday 04 July
Friday 03 July