SPA zal buitenparlementair werk voortzetten
27 May, 23:12
foto


Suriname staat aan de vooravond van wederopbouw en van alle Surinamers wordt verwacht dat er offers gebracht zullen moeten worden, maar wij zullen met zijn allen overwinnen, zegt de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA). Gelet op de voorlopige uitslagen van de verkiezingen heeft de politieke partij geen enkele zetel behaald. Ze zegt dat ze met zeer veel enthousiasme heeft deelgenomen aan de verkiezingen met het oogpunt om Suriname te mogen dienen met haar kennis en ervaring tot wederopbouw en ontwikkeling.

"Onze natie heeft een rijke geschiedenis en nu mag worden gezegd dat wij een volwassen natie zijn geworden. De lessen van het verleden hebben ons sterk gemaakt en wij kunnen gezamenlijk de toekomst met hoop tegemoet zien. Een toekomst die met liefde voor land en volk omarmt wordt en waarbij alle verschillen weggevaagd zullen worden om samen te werken aan de opbouw voor de komende generaties," zegt de SPA in een verklaring.

Het niet behalen van zetels is voor de SPA geen nood, omdat "zij altijd haar invloed zal aanwenden om de regering en het bestuur kritisch te begeleiden ook van buiten het parlement." De partij merkt op dat de Surinamers in grote mate het huidige beleid hebben afgewezen. De SPA feliciteert alle partijen die zetels hebben behaald om het volk te kunnen vertegenwoordigen in ons hoogste college van staat.

De partij stelt vast dat de verkiezingsorganisatie geen schoonheidsprijs verdient doch complimenteert zij het Onafhankelijk Kiesbureau en de diverse toezichthouders voor hun rol om de verkiezingen zo zuiver en eerlijk mogelijk te houden. "Er is veel werk aan de winkel en alle krachten zijn vereist om gezamenlijk dit prachtige land weer waardig te maken, het vertrouwen en het imago nationaal en internationaal te herstellen en te bewaken, en ons land moreel te herbewapenen."

Vanuit haar sociaaldemocratische ideologie wil de SPA de samenstellers van de nieuwe regering erop attenderen dat zij de vakbeweging, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld als partners in de uitvoering van ontwikkelingsplannen dient te consulteren en actief te betrekken om een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te creëren voor het maken en het implementeren van beleid. De partij wil dat de belangen van de werkende klasse beter worden behartigd en stelt vooraan dat het verbeteren van het belastingstelsel dat zeer nadelig is voor de loontrekkers prioriteit heeft bij de nieuwe regering en de sociaal zwakkeren steeds bedacht worden bij het treffen van herstructureringsmaatregelen.