IDOS: Oppositiepartijen hebben absolute meerderheid in VVV
27 May 2020, 16:39
foto
Op basis van een IDOS-exercitie blijkt, dat de gecombineerde oppositionele partijen (VHP, ABOP, NPS en PL) over minimaal 71.8% van de 934 uit te brengen stemmen in zo een te houden VVV vergadering beschikken. 


De huidige oppositie beschikt volgens een schatting van het IDOS over minimaal 71.8% van de stemmen, die nodig zijn om een president en vicepresident in de Verenigde Volksvergadering (VVV) te kiezen. De NDP heeft op basis van de verwerking van de voorlopige uitslagen door Binnenlandse Zaken 16 zetels gehaald en is voor een blokkade van een directe verkiezing van de president en de vicepresident afhankelijk van de BEP, haar coalitie partner. Met hun 18 zetels kunnen ze de gang naar VVV afdwingen, omdat de gezamenlijke oppositie op 1 stem na, net niet de twee derde meerderheid heeft in het parlement om de president en de vicepresident direct te kunnen kiezen. 

Het is 'common knowledge' dat de telling van de RR-vertegenwoordigers een tijdje in beslag kan nemen en dat er veel in die periode gemarchandeerd wordt. De vraag is of het wel nodig is dat de NDP+ een dergelijke strategie, die misschien in het verleden gewerkt heeft, moet toepassen. Om een antwoord hierop te geven zal het IDOS een inschatting maken van het krachtenveld en aantonen dat het totaal geen zin heeft om de al arme overheid in de kosten te jagen door een VVV vergadering af te dwingen. In de VVV, waar de president bij gewone meerderheid van stemmen wordt gekozen, hebben in totaal 934 volksvertegenwoordigers zitting. Dat zijn 51 DNA leden, 765 RR leden en 118 districtsraadleden.

Om tot een schatting van het aantal volksvertegenwoordigers te geraken, is het IDOS als volgt te werk gegaan. "We hebben gekeken naar de stemmen, die op het niveau van de ressorten zijn uitgebracht. De stelling is, dat de kiezer die zijn stem uitbrengt op bijvoorbeeld de VHP ook kiest en stemt voor alle VHP kandidaten op ressortraad-niveau. Dit is niet alleen het stemadvies, die partijen aan hun kiezers geven, maar ook een gebruik in de Surinaamse politiek. Men heeft het gemakshalve over 'flogo alla'. In geval van de districten Para, Coronie, Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini, waar we niet over die informatie beschikken, hebben we de ressortraad-zetels en de daarvan afgeleide districtsraadzetels toegewezen op basis van de door partijen gewonnen DNA-zetels en hoe deze zich ten opzichte van elkaar verhouden," zegt IDOS. 

De NDP en haar regeringspartner, zouden er volgens IDOS er goed aan doen om de huidige oppositie in de gelegenheid te stellen om de president en de vicepresident direct in DNA te doen kiezen. Het creëren van oponthoud door een gang naar een VVV af te dwingen, legt namelijk totaal geen zoden aan de dijk en zorgt alleen maar voor onnodig hoge kosten, die het land bovendien ook niet kunnen dragen. De oppositionele partijen hebben een absolute meerderheid in deze volksvertegenwoordigende vergadering. 
Advertenties