Telling stemmen begonnen
25 May, 22:05
foto
Op veel stembureaus is het tellen van de stemmen al begonnen. Politieke waarnemers moeten buiten plaatsnemen. (Foto's: Leroy Troon)


Diverse stembureaus zijn begonnen met de telling van de stemmen. Politieke partijen klagen dat hun waarnemers niet overal binnen mogen. Zij zitten aan de buitenkant te turen naar de stembiljetten die getoond worden aan het publiek in het stemlokaal. 

Binnen zitten wel de toezichthouders van het Onafhankelijk Kiesbureau en ook buitenlandse waarnemers. Er zijn totaal 35 buitenlandse waarnemers. Vertegenwoordigers van de verschillende partijen turven naarstig in hun blaadjes, schriften of een specimen van een blauw stembiljet. Hun ogen zijn ook heel scherp. Op een gegeven moment toen  de medewerker van het stembureau "blanco" riep, werd er door een turver geprotesteerd. "Kijk, het wel gekleurd," riep hij. De stembureaumedewerker keek nog eens, knikte instemmend. 

De telling zal aardig wat tijd in beslag nemen omdat het stemmen tot 21.00 uur is doorgegaan. 

Advertenties