Lokale waarnemersinstituut SNWI meldt onregelmatigheden
25 May, 15:46
foto


Stichting Nationaal Waarnemers Instituut (SNWI) meldt dat waarnemers en burgers een aantal onregelmatigheden rapporteren. Het overgrote deel van deze klachten is geverifieerd en, waar nodig, ook gecommuniceerd met het Onafhankelijk Kiesbureau. 

Het gaat om:
1. Het gebruik van verkeerde stembiljetten voor de RR-verkiezingen op een aantal stembureaus met als gevolg het tijdelijk stoppen van de stemming. 

2. Het gebruik van specimen stembiljetten op een stembureau.

3. Het inzetten van anderen voor het stemmen ten behoeve van bewoners van verpleegtehuizen SNWIS heeft berichten ontvangen dat bij een groot aantal stembureaus er sprake is van lange rijen en lange wachttijden voor de stemlokalen.

4. Het tijdelijk sluiten van een stembureau in het district Brokopondo.

De berichten over de geconstateerde onregelmatigheden hebben SNWIS bereikt via het nationaal waarnemerscorps en burgers die naar het coördinatiecentrum hebben gebeld en beeldmateriaal hebben gedeeld.

 

Sunday 05 July
Saturday 04 July
Friday 03 July