Stemlokalen ingericht om kiezers te ontvangen
25 May, 02:51
foto
De stemlokalen zijn ingericht voor de stembusgang die vanaf 7.00 uur mogelijk is. Tot 19.00 uur kunnen kiezers zich aanmelden bij een stembureau. (Foto: Edward Troon)


In alle 62 ressorten van het land kunnen kiezers vandaag hun stem uitbrengen op kandidaten voor De Nationale Assemblee en ressortraden. Op het blauwe stembiljet voor De Nationale Assemblee wordt één rondje rood gekleurd en op het witte, het aantal ressortraads-kandidaten in het ressort. Landelijk zijn er 650 stembureaus. Op de kiezerslijst komen 383.333 kiezers voor. 

De stembureaus zijn in verband met Covid-19 zodanig ingericht dat er tussen de leden een veilige afstand van minimaal 1,5 meter wordt gehandhaafd. Een ieder werkzaam op een stembureau, zal te allen tijde een mond- en neusbedekking op hebben en de beschikking hebben over handsanitizer voor eigen gebruik. 
 
De OKB-toezichthouders mogen plaatsnemen in het stemlokaal. De politieke waarnemers worden tijdens het stemproces, buiten het stemlokaal geplaatst. De plaatsing is zodanig, dat zij elke handeling in het stemlokaal goed kunnen volgen. De roulatie onder politieke waarnemers wordt zoals gebruikelijk, onderling afgestemd. 

Tijdens het stemopnemingsproces (tellen van de uitgebrachte stemmen) worden afhankelijk van de ruimte, politieke waarnemers toegelaten tot het stemlokaal. Rekening houdende met de minimale afstand van 1,5 meter tussen personen, zal het aantal dat wordt toegelaten, beperkt zijn.


Uitleg ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Sunday 05 July
Saturday 04 July
Friday 03 July