Werkgelegenheid en secundaire voorwaarden centraal op ILO-conferentie
03 Jun 2011, 04:00
foto


Op de conferentie van de internationale arbeidsorganisatie (ILO), staan werkgelegenheid en de secundaire voorwaarden centraal. Zo wordt gestreefd naar het maken van een verdrag voor het verrichten van huishoudelijk werk.

De conferentie is woensdag begonnen en duurt tot en met 17 juni, in Genève. Een tripartiete delegatie vertegenwoordigt Suriname en bestaat uit Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Ronald Hooghart namens de vakbeweging en Glenn Piroe van het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM).

Sociale zekerheden
Op de conferentie wordt ruime aandacht besteed aan het belang van sociale zekerheden, bescherming en sociale verzekeringen op de werkvloer. Op de agenda van de conferentie staan ook de behandeling van schending van arbeidsconventies door overheden en het misbruiken en miskennen van internationaal erkende organisaties en instituten. De conferentie in Genève evalueert ook de werkzaamheden van de inspectiediensten van de landen.

Welzijn die onlangs vicevoorzitter is geworden van de Caribische Werkgevers Federatie, heeft op 31 mei tijdens een voorbereidende vergadering voor de America’s, een lezing verzorgd. Daarin heeft hij gefocust op de uitdagingen van de Caribische landen. De stijgende voedsel- en brandstofprijzen behoren tot de belangrijkste uitdagingen en zijn en bedreiging voor het voortbestaan van de meest kwetsbare delen van de regio.

Welzijn wees in zijn openingsrede op traditionele onderwerpen en vraagstukken waarmee werkgevers organisaties technisch en financiële hulp nodig hebben. Het gaat om effectief beleid over instelling en vaststelling van minimumloon, de instelling van gestructureerd sociale dialoog voor een doeltreffend werkgelegenheidsbeleid. Hij stond ook stil bij hoe condities gecreëerd moeten worden om kleine en middelgrote ondernemen te ontwikkelen, het vergemakkelijken van zakendoen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January