NDP-fractie kan niet meewerken aan toelating DNA-leden
21 May, 00:00
foto


De NDP-fractie heeft ernstige twijfels over het toelaten van Mohammad Barkatoellah Mohab-Ali (VHP) en Prim Sardjoe (NPS) als lid van De Nationale Assemblee. De vergadering is voor vandaag 12.00 uitgeschreven door Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Mohab-Ali komt in de plaats van Raymond Sapoen in Wanica en Sardjoe neemt de plek in van Diepakkoemar Chitan in Saramacca. NDP-fractieleider Amzad Abdoel zegt aan Starnieuws dat zijn fractie niet zal kunnen meewerken aan de toelating. Dit is in een brief meegedeeld aan de leiding van het parlement. 

Chitan heeft woensdag een brief geschreven naar de Assembleevoorzitter. Daarin geeft hij aan dat er twee bodemprocedures nog gaande zijn van hem en Sapoen tegen Pertjajah Luhur. Na het stuk te hebben bestudeerd dat door  Chitan is gestuurd, is er bij de NDP-fractie ernstige twijfel ontstaan over de toelating van twee nieuwe leden terwijl de vigerende wetgeving bepalingen bevat die daardoor ernstige constitutionele problemen zal creëren. 

Indien over de terugroeping nog geen definitieve rechterlijke uitspraak is gedaan, zal de zaak verder volgens de vigerende wet moeten worden afgehandeld, stelt de NDP-fractie. Ook is het volgende opgenomen in de tweede volzin van artikel 5 :
"Indien de zittingsperiode waarvoor de terugroeping was bedoeld, bij de inwerkingtreding van deze wet reeds is beëindigd en het lid tot het einde van die zittingsperiode als lid van De Nationale Assemblee heeft gefunctioneerd, wordt het lid geacht niet te zijn teruggeroepen.

Deze overgangsbepaling zijn in de bestaande wet bewust opgenomen om constitutionele problemen te voorkomen, wordt benadrukt. "Wij willen niemand hinderen maar zullen helaas ook niet kunnen meewerken als constitutionele problemen kunnen ontstaan op basis van een nog onvolledig proces en een uitspraak die niet op de vigerende wetgeving berust. Wij begrijpen dat u volgens de Kiesregeling bij het ontvangen van de namen van nieuw aan te treden leden een vergadering moet uitschrijven. Echter vanwege de informatie die wij hebben binnen gekregen, zullen wij vanwege genoemde problemen niet kunnen meewerken aan de toelating. Onze verontschuldiging aan de heren die zouden worden toegelaten en hun fracties," schrijft de NDP-fractie aan de Assembleevoorzitter. 
Advertenties