Directieteam KPA nu compleet
21 May, 18:46
foto
Het woensdag benoemde directieteam van het Korps Penitentiaire Ambtenaren. (Foto: Juspol/NII)


Het directieteam van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) binnen de strafinrichtingen is woensdag met de benoeming van 6 officieren compleet ingevuld. Het team treedt vanaf 1 juni aan. De directeur Operationele Diensten van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol), Olton Helstone, riep de nieuwe directieleden op met tact op te treden en een bijdrage te leveren aan de rust binnen de organisatie.

Justitieminister Stuart Getrouw haalde aan ervan overtuigd te zijn dat de directieleden een goede job zullen doen. “Laat niemand aan jullie karakter, integriteit en het geloof in de Almachtige komen. Want Hij alleen kan het voor jullie doen.” Korpshoofd Regilio Blijd gaf de groep mee om niet rancuneus te zijn en open te staan om te leren. Ook hij benadrukte dat er rust nodig is in de inrichtingen. “Ga niet uw eigen dingen doen, anders zal het mis lopen”, drukte hij hen op het hart. Volgens consultant Georgetine Acton, is het KPA in de lift. Ze vroeg aan de nieuwe directieleden ervoor te zorgen dat de organisatie geen terugval krijgt. “U moet samen optrekken en geen concurrentie onderling in de inrichtingen creëren.”

De directieleden zijn gekozen uit 40 sollicitanten. Max Breinburg, KPA-bondsvoorzitter zei dat het bestuur er voorstander van is om bij de invulling van functies, binnenshuis te kijken. Hij is de mening toegedaan dat de mensen gegroeid zijn in de organisatie. Hij twijfelt er niet aan dat zij de nieuwe uitdaging aankunnen, meldt de voorlichting van Juspol. Via het Nationaal Informatie Instituut.
Advertenties

Thursday 24 September
Wednesday 23 September