Misiekaba: Extra Covid-bijdrage AOV wordt nog gestort
20 May, 15:11
foto
Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.


Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) zegt aan Starnieuws dat mensen die AOV ontvangen, deze maand nog de Covid-19 verhoging zullen ontvangen. Nu is alvast het normale bedrag van SRD 525 gestort. Veel mensen die geen extra bedrag op hun rekening zagen, waren diep teleurgesteld toen zij de verhoging niet zagen. Zij dachten dat ze voor de gek gehouden worden door de regering. De bewindsman antwoordt op een vraag van Starnieuws dat deze maand iedereen die AOV ontvangt SRD 525 extra zullen krijgen. 

"Wij hebben gezegd dat deze maand iedereen die AOV krijgt dubbel wordt betaald. Wij geven deze maand iedereen omdat de nood hoog is en geen ruimte is om mensen uit te sluiten. De komende maand gaan wij wel kijken als er mensen zijn die meerdere inkomens hebben naast AOV. Die mensen gaan wij eruit lichten. Voor deze maand zal iedereen krijgen. De Covid-ondersteuning kan elk moment gestort worden", zegt de minister.

Over kinderbijslag (AKB) zegt de bewindsman dat iedereen die in het bestand van Sozavo zit - het gaat om 62.000 huishoudens - SRD 1.000 extra zal ontvangen. De betaling moet nog plaatsvinden. Mensen gaan naar het ministerie om geld te ontvangen, maar de minister benadrukt om officiële berichten af te wachten. De ambtenaren die via Financiën ontvangen, die krijgen kinderbijslag. De heffingskorting van de belastingen is van SRD 125 verhoogd naar SRD 750, waardoor zij niet extra kinderbijslag zullen ontvangen. Dit zal Financiën zelf uitleggen, zegt Misiekaba.  

Vanmorgen is het ministerie gestart met ondersteuning geven aan werklozen. Begonnen is met het bestand die Sozavo heeft van de particuliere crèches. Die waren al heel vroeg gesloten, waardoor werkers in de crèches geen inkomsten hadden. Zij krijgen SRD 1500. Zij zijn in groepen opgeroepen om hun geld in ontvangst te nemen. Hun gegevens zijn in het bestand van het ministerie. Werklozen moeten zich niet bij Sozavo aanmelden, maar aan de Grongrijpstraat. Er is een Covid-ondersteuningskantoor ingericht. De mensen worden gescreend nadat zij zich geregistreerd hebben. 
Advertenties