Pg krijgt geen toestemming om Hoefdraad te vervolgen
19 May 2020, 01:13
foto
De vordering van de procureur-generaal wordt afgewezen. 28 coalitieleden hebben tegen de vordering gestemd. De oppositie heeft met 14 personen vóór gestemd. (Beeld: DNA)


De NDP en de BEP hebben tegen de vordering van de procureur-generaal gestemd. Met 28 stemmen tegen en 14 vóór is de vordering afgewezen iets na 1.00 uur in de ochtend. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is niet in staat van beschuldiging gesteld zoals het hoofd van het Openbaar had gevorderd bij De Nationale Assemblee.  

De coalitie en oppositie stonden lijnrecht tegenover elkaar bij de behandeling van vordering van de procureur-generaal (pg) tegen minister Hoefdraad. De pg heeft de bewindsman aangemerkt als verdachte in elf strafbare feiten. Coalitieleden voerden aan dat de pg documenten achtergehouden heeft, die ze wel hebben gekregen van de bewindsman. Daaruit zou blijken volgens hen dat om politieke motieven de minister wordt beschuldigd. Het dossier van de pg zou onvolledig, eenzijdig en misleidend zijn. In een motie is het besluit genomen om de vorderingen van de pg af te wijzen. 

Oppositieleden haalden aan dat aan de rechter overgelaten moet worden om te bepalen of de minister schuldig is of niet. Het is niet aan De Nationale Assemblee om de vordering van de pg inhoudelijk te beoordelen. Er is geen onderzoekscommissie ingesteld. De minister moet bij wet gehoord worden. Daartoe is een commissie ingesteld onder voorzitterschap van Oesman Wangsabesari (NDP). De minister is uitvoerig ingegaan op het dossier en zijn weerwoord gegeven. Hij heeft andere stukken overgelegd om aan te tonen dat hij onschuldig is. 

In artikel 5 van de Wet in Staat Van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers staat: De Nationale Assemblee treedt niet in de beoordeling van de gegrondheid van het aanmerken van de betreffende politieke ambtsdrager of gewezen politieke ambtsdrager als verdachte in de zin van artikel 19 van het Wetboek van Strafvordering, doch beoordeelt uitsluitend of zijn of haar vervolging in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang moet worden geacht. Van beide kanten is inhoudelijk ingegaan op het dossier. 

De coalitie vindt dat de pg getracht heeft een heel ander en suggestief beeld gegeven van de situatie. De minister is gecriminaliseerd voordat DNA zich gebogen heeft over het dossier. Volgens de coalitie is dit gedaan om de publieke opinie te beïnvloeden. De coalitie concludeerde dat het dossier politiek bestuurlijk niet in algemeen belang is. De oppositie voerde aan dat de minister zijn onschuld in de rechtszaal moet bewijzen. De coalitie gelooft niet in een eerlijk proces. Er is onvoldoende vertrouwen in het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. 
Advertenties