OKB vraagt Noersalim kiezerslijst per direct op te schonen
15 May 2020, 06:36
foto


Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) vraagt minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken in een brief "het daarheen te leiden dat per ommegaande de kiezerslijst wordt opgeschoond". Dit in belang van de verkiezingen. Op ongeveer 75% van de adressen in Paramaribo en Wanica zijn er aantallen van 10 tot 150 personen die daar niet thuishoren, geregistreerd. Uit informatie van diverse hoofdstembureaus is geconstateerd dat landelijk overleden personen voorkomen op de digitale kiezerslijst. 

Het OKB heeft een 'matching' gedaan van de kiezerslijst op basis van zijn wettelijke taak vastgelegd in de Kiesregeling. Hierbij zijn er onregelmatigheden ontdekt in de kiesdistricten Paramaribo en Wanica. Deze afwijkingen waren er niet bij voorgaande kiezerslijsten die OKB heeft ontvangen. Vermoed wordt dat het inactieve kiezersbestand is toegevoegd aan de kiezerslijst. De kiezerslijst is hierdoor zeer vervuild geraakt en geeft het aantal kiesgerechtigden niet correct weer. 

Geconcludeerd wordt door het OKB dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken reeds jaren geen veldwerk heeft gedaan, waardoor de bevolkingsadministratie en daarmee ook de kiezerslijst, vol onregelmatigheden zit. Het OKB heeft gelet op de korte tijd naar de verkiezing toe, op dit moment geen diepgaand onderzoek naar fraude gedaan. Er kan nu nog geen uitspraak gedaan worden over fraude. Na de verkiezingen zal het onderzoek wel vervolgd en afgerond worden. 
Advertenties