Leden Constitutioneel Hof geïnstalleerd
07 May 2020, 15:18
foto
Gloria Karg-Stirling is de eerste voorzitter van het Constitutioneel Hof. (Foto: NII)


De samenleving mag ervan verzekerd zijn dat het Constitutioneel Hof (CH) zijn grondwettelijke taken en bevoegdheden met uiterste zorgvuldigheid en objectiviteit zal uitvoeren. Die garantie heeft Gloria Karg-Stirling, voorzitter van het CH gegeven, kort nadat zij was geïnstalleerd. Vicepresident Ashwin Adhin heeft vandaag de leden en plaatsvervangende leden van het Hof geïnstalleerd.

Karg-Stirling zei dat ze de verantwoordelijkheid heeft aanvaard in de wetenschap dat alle ogen op de leden van het Hof zijn gericht. "Deze zware taak zal naar eer en geweten worden uitgevoerd. Rechtsstatelijkheid zal de enige leidraad zijn." Ze merkte op dat het Hof een grondwettelijke onafhankelijk staatsrechtelijk orgaan is en deze de beleving van de rechtsstaat verder tot grotere hoogten zal tillen, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Naast Karg-Stirling zijn ook geïnstalleerd Kenneth Amoksi (vicevoorzitter), Anoeradha Akkal-Ramautar (lid), Rinette Djokarto (lid), Maya Fokké-Manohar (lid), Bien Sojo (plaatsvervangend lid), Jornell Vinkwolk (plaatsvervangend lid) en Roy Chitanie (plaatsvervangend lid), die er niet was bij de installatie. Het Constitutioneel Hof heeft een zittingsduur van vijf jaar.

De leden en plaatsvervangende leden van het Constitutioneel Hof. (Foto: NII)

Vicepresident Adhin zei dat het toe te juichen is dat de leden deze belangrijke verantwoordelijkheid op zich hebben genomen. "Suriname kijkt uit naar uw oordelen en oplossingen voor discutabele staatskundige zaken, vraagstukken welke om een juiste interpretatie vragen." De Grondwet heeft sinds 1975 de instelling van het Constitutioneel Hof voorgeschreven. Na 45 jaar is de installatie van dit hof een feit.

Het Hof heeft als taak het toetsen van de inhoud van wetten of gedeelten daarvan aan de Grondwet en aan van toepassing zijnde overeenkomsten met andere mogendheden en volkerenrechtelijke organisaties; en het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met of meerdere in hoofdstuk vijf van de Grondwet genoemde grondrechten.
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October