Covid-19: Grootscheepse operatie van 10 dagen in uitvoering
01 May 2020, 01:01
foto
Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid. Er wordt 'oorlog' gevoerd met Covid-19.


Een grootscheepse civiel-militaire operatie 'drin dresi wakti siki' is gestart die tot 10 mei zal duren. Op ruim twintig plekken zijn er controleposten dwars door Suriname van oost, west en zuid. Leidinggevende politiefunctionarissen en militairen, gestoken in uniform, gaven meer informatie over deze operatie tijdens de Covid-19 persconferentie. Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid, legde uit dat de grensrivieren dicht zijn. De totale lockdown in het Tapanahony- en Lawagebied geldt ook voor de skalians, antwoordde zij op een vraag. 

Waarnemend onderdirecteur Directoraat Nationale Veiligheid, Gwendoline Babel, presenteerde de operatie die wordt uitgevoerd in samenwerking met het Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger en de Medische Zending. Zij ging uitvoerig in op de controleposten bij onder andere Burnside, Witagron, Stolkertsijver, Galibi, Erowarte en Langa Tabiki. Zij merkte op dat op zo'n twintig posten mensen zeker controle zullen aantreffen. Op andere plekken, die niet genoemd zijn, zullen ook militairen en politie aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de rivieren. Bij de checkpoints zullen de personen gevraagd worden van waar ze komen en waar ze naar toe gaan. Hun temperatuur zal gemeten worden, legde Babel uit. 

Veira merkte op dat de mensen in oost-Suriname in het Tapanahony/Lawagebied het deze tien dagen moeilijk zullen hebben. De mensen kunnen niet naar hun kostgrondjes of varen op de rivier. Coördinator NCCR, Jerry Slijngard, merkte op dat spoedgevallen wel doorgelaten zullen worden. Wie dringend bijvoorbeeld medische hulp nodig heeft, kan met toestemming wel de straat op. Er is toestemming nodig van het traditioneel gezag en de veiligheidsdiensten. 

De mensen uit de dorpen die in totale lockdown zijn, zullen voeding krijgen van de overheid. Deze voorzieningen worden getroffen. De mensen zullen in het weekend voorzien worden van voedsel. Herman Jintie, algemeen directeur Medische Zending, deelde mee dat mensen die ziekteverschijnselen vertonen die lijken op Covid-19 naar de stad vervoerd worden, omdat in het binnenland de testen niet uitgevoerd kunnen worden. Tot nu toe zijn alle personen negatief getest. Er zijn vijf klinieken van waaruit de coördinatie plaatsvindt. Aangezien de besmette personen in het grensgebied in Frans-Guyana zijn, is er een nauwe samenwerking met de Fransen. 

In totaal zijn 285 personen in quarantaine. Slijngard deelde mee dat in het Zorghotel er momententeel 38 personen zitten. Hier zijn ook personen die illegaal in Suriname zijn. Het gaat om Surinamers, Fransen, Brazilianen en Haïtianen. In Royal Torarica zijn 113 personen ondergebracht, 85 mensen in Eco-resort, in Babylon 28 en in Residence-Inn zijn er 6 personen ondergebracht. Tot nu toe is niemand positief getest. 
Advertenties

Wednesday 29 November
Tuesday 28 November
Monday 27 November