Column: Je taak vervullen ongeacht de vruchten
28 Apr, 00:59
foto


Het is zeker een domper voor de regering dat zó kort voor de verkiezingen (als er geen uitstel komt) de procureur-generaal (pg) minister Gillmore Hoefdraad wil vervolgen. Als uit de verhoren - vooral van ex-governor Robert van Trikt - documenten, apps en telefoongesprekken zoveel zaken die niet door de beugel kunnen boven water komen drijven, wat moet de pg dan doen? Zijn plicht verzaken en de andere kant opkijken? Hoeveel keren hebben politici niet getracht de minister in de beklaagdenbank te krijgen? Toen heeft dezelfde pg met argumenten aangegeven waarom de vervolging van de bewindsman ongegrond was. 

Het dossier ligt op straat want de Assembleeleden (dus alle fracties) beschikken over een exemplaar. Het is dus logisch dat, een dag na de indiening bij Assembleevoorzitter Jennifer Simons, de stukken geboekt zijn en meteen beschikbaar waren van alle volksvertegenwoordigers. Ingekomen stukken bij DNA zijn openbaar. Ook het debat dat zal plaatsvinden, zal openbaar zijn. Elke journalist zal proberen aan de stukken te komen als alle Assembleeleden erover beschikken. Dat is gewoon het werk van een journalist. Dat maakt de beroepsgroep niet tot oppositie, verlengstuk of gekleurd. 

Ik merk dat alles, zelfs de normaalste zaken, in de politieke sfeer worden getrokken en iedereen in een hoek geplaatst wordt. Wie zou niet overgaan tot publicatie als je over zo een interessant en schokkend dossier beschikt? Het is zo makkelijk om maar te roepen dat journalisten hand- en spandiensten verrichten aan de oppositie (inclusief de pg)! Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten, want in 2010 en 2015 is duidelijk gebleken dat onder het mom van journalistiek, politieke propaganda is gevoerd. Bij de media zijn de partijpolitieke journalisten van de coalitie inderdaad behoorlijk uitgedund, want ze zitten allemaal in het overheidsapparaat. Mensen die zich journalist noemen en duidelijk een politieke kleur (oppositie of coalitie) hebben, horen niet thuis in dit vak!  

Om terug te komen op het dossier van de pg. Er zijn daar nogal wat feiten opgesomd waar niemand om heen kan, ook al zouden er leugens en verdraaiingen bij zijn. Royalty's van Iamgold zijn liefst driemaal gebruikt, willens en wetens. Hoe kan zoiets goedgepraat worden? De Bankwet is duidelijk overtreden. Is een wet niks meer waard? Er moet geregeerd worden, niet op basis van gezichten en personen, maar op basis van de wet. Vooral DNA-leden die makers zijn van de wet, horen die te verdedigen. Het blijkt dat zij juist over één nacht ijs gaan om wetten te maken om mensen de hand boven het hoofd te houden. Het belang van het volk is in 's lands vergaderzaal vaker ondergeschikt gemaakt aan groepsbelangen. Moet er zo omgegaan worden met de stem van het volk, waar nu weer om gevraagd wordt? Tijd om in de spiegel te kijken!

Hoefdraad wordt niet verweten dat hij ten eigen bate geld van het land heeft gebruikt. Maar de regering moet de wetten respecteren. Als zaken moeilijk waren, dan moest er transparantie zijn gegeven. Het Openbaar Ministerie ziet de minister als verdachte. Hij zou in zijn ambt strafbare feiten hebben gepleegd. De tenlastelegging is heel ernstig. Ook internationaal is het land behoorlijk beschadigd. Wat moet er in een rechtsstaat gebeuren, ook al zou je niets gedaan hebben. Laat het proces zo snel mogelijk komen zodat in de rechtbank wordt uitgemaakt wat de waarheid is. Ook al zal de coalitie achter de bewindsman gaan staan, zal de smet die er al is niet worden weggemaakt. De beste optie voor de minister, de regering én het land is om het recht zijn beloop te laten hebben. Het is onterecht om mensen die hun taak verrichten te verwijten dat ze met een dolk rondlopen en hiermee in de rug steken.

Nita Ramcharan
Advertenties