Dekkingspercentage SRD gedaald; devaluatie op komst
02 Apr, 05:09
foto
Centrale Bank van Suriname


Het dekkingspercentage van de SRD moet volgens de Bankwet minstens 50% zijn. Dit percentage is teruggebracht naar ten minste 35%. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft dit per beschikking van 30 maart vastgesteld. Deze beschikking werkt terug tot 6 december 2019 en is in werking getreden. Assembleelid Asiskumar Gajadien had in februari een brief geschreven aan president Desi Bouterse, waarin hij erop wees dat het dekkingspercentage onder de 35% was. Hij vroeg of er een devaluatie zou komen van de SRD. 

Het gezamenlijke bedrag aan bankbiljetten in omloop, creditsaldi in rekening-courant en andere van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) dadelijk opeisbare vorderingen moet voor ten minste 50% gedekt zijn door voorraad deviezen en goud. Het dekkingspercentage van 50% is vastgelegd in de Bankwet. Bij buitengewone omstandigheden kan de minister van Financiën volgens artikel 19 lid 2 van de Bankwet afwijken van de bepaling en daarbij tevens een grens bepalen. Deze afwijking is op basis van een schrijven van de governor van de CBvS.

Aangegeven wordt in de beschikking dat door de liquiditeitscreatie een kentering van het dekkingspercentage in opwaartse richting niet op korte termijn realiseerbaar zal zijn. Het is noodzakelijk volgens de minister om voor de periode van twaalf maanden het dekkingspercentage genoemd in artikel 19 lid 1 van de Bankwet aan te passen aan de werkelijke verhoudingen. Vanaf 6 december 2019 tot en met 6 augustus 2020 wordt afgeweken van het dekkingspercentage van 50%, vastgelegd in de Bankwet. 

Gajadien om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij geen antwoord heeft gekregen op zijn brief. Nu blijkt dat de waardevermindering van de SRD een feit is. Er is sprake van monetaire financiering. Door meer geld in omloop te brengen zonder dekking, is de SRD verzwakt. Dit komt ook tot uiting in de schrikbarende verhoging van de prijzen en het op hol slaan van de wisselkoers voor vreemde valuta. Met de omstreden valutawet is getracht de koers kunstmatig aan te pakken. Op dit moment zijn er minstens vier koersen. 

De koers van de CBvS voor de US-dollar is SRD 7.52. Cambio's mogen van de governor van de CBvS dollars opkopen voor SRD 8.50 en deze voor SRD 9 verkopen aan de Bank. De handelsbanken hebben toestemming voor transacties tot SRD 10.40 voor de US$. Op de parallelmarkt is de koers boven de SRD 12.50. Volgens de Bankwet moet de regering binnen twee maanden een wet indienen bij De Nationale Assemblee, anders is de beschikking ongeldig. 

Het is niet realistisch dat het parlement deze wet, die nog ingediend moet worden, kan behandelen. Gajadien meent dat een dezer dagen een formele devaluatie komt van de SRD. Hij verwacht dat de officiële koers van SRD 7.52 gaat naar SRD 9. De werkelijke koers ligt al boven de SRD 10 voor de US-dollar. In elk geval blijkt de valutawet ondanks haar afkondiging in de praktijk niet te werken, concludeert Gajadien. Deze wet heeft onder andere ook ervoor gezorgd dat de kredietwaardigheid van Suriname door ratingbureau Standard & Poors verder is verlaagd. Internationaal is er geen vertrouwen in het beleid van de regering, stelt de politicus. 

Thursday 02 July
Wednesday 01 July
Tuesday 30 June