Elias ingenomen met steun NPS, VHP en NDP
02 Apr, 03:16
foto
De NPS-delegatie in gesprek met minister Antoine Elias van Volksgezondheid. De partij heeft haar medewerking toegezegd.


De NPS, VHP en NDP hebben minister Antoine Elias van Volksgezondheid ondersteuning toegezegd ter bestrijding van de Covid-19 uitbraak. Zij willen deskundigheid en andere hulp ter beschikking stellen. Minister Elias zegt aan Starnieuws ingenomen te zijn met de aangeboden hulp. Hij wijst erop dat het om een nationale zaak gaat en iedereen is nodig om deze ziekte onder controle te krijgen. 

De minister stelt het op prijs dat alle drie partijen en ook andere (politieke) organisaties ingespeeld hebben op de situatie en hun achterban ook informatie verstrekken. Het is belangrijk dat de bevolking zo goed mogelijk geïnformeerd is over Covid-19. Deze ziekte kan ingedamd worden als iedereen meehelpt. Elias stelt dat iedereen, dwars door de politieke lijnen heen, nodig is.  

Jerrel Pawiroredjo, ondervoorzitter van de NPS, is als medicus reeds nauw betrokken bij de bestrijding. Hij gaf aan dat de medische deskundigen van de NPS de tot nu toe getroffen maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, ondersteunen. Volgens Pawiroredjo hebben deze maatregelen ertoe geleid dat de situatie nu goed onder controle is. Ook adviseert de NPS om de repatriatie van ingezetenen gedegen voor te bereiden en gefaseerd uit te voeren, zodat de kans op import van besmette personen of verspreiding via de routes, geminimaliseerd kan worden. 

Maaltie Sardjoe, ondervoorzitter van de VHP tevens arts, zei dat de partij vanaf het begin al een team heeft samengesteld. Assembleelid Dew Sharman/arts is ook nauw betrokken in het geheel. Sardjoe merkte op dat er posters zijn gemaakt voor de interne structuren die naar alle districten zijn opgestuurd. De spotjes worden in alle talen vertaald, zodat de boodschap de totale gemeenschap kan bereiken. Het team wil graag inspelen op de behoefte die er is en zijn voornemens om een compleet logistiek netwerk op te zetten. Mensen die niet in staat zijn hun boodschappen te halen vanwege quarantaine, kunnen dan een beroep doen op dit team.