SBV stelt leiding CBvS ultimatum
31 Mar 2020, 00:00
foto
De handelsbanken overwegen de CBvS voor het gerecht te slepen als de terugbetalingsovereenkomst niet getekend wordt vóór 2 april.


De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, tot 2 april de tijd gegeven om de terugbetalingsovereenkomst van de bijkans US$ 100 miljoen aan gebruikte termijndeposito te ondertekenen. 

De SBV voelt zich gesterkt door het oordeel van de procureur-generaal waarin hij onomwonden heeft vastgesteld dat de zogenaamde vrijwaringsclausule in de terugbetalingsovereenkomst, ongeoorloofd is. Roemer heeft te kennen gegeven pas tot ondertekening over te gaan, wanneer in de vrijwaringsclausule staat dat niemand van de CBvS, de leiding en de raad van commissarissen, civielrechtelijk noch strafrechtelijk mag worden vervolgd. 

Naast de vrijwaringsclausule om niet naar de rechter te gaan, speelt ook nog de aankoop van een terrein door de CBvS voor US$ 20 miljoen een rol. Dit terrein drukte zwaar in de boeken van De Surinaamsche Bank. Het terrein is van Panaso NV, een jointventure tussen de Assuria en De Surinaamsche Bank. Het geschil over de geldigheid van de onroerendgoedtransactie moet naar goedvinden van de CBvS worden beslecht. 

Indien Roemer de terugbetaalovereenkomst niet tekent vóór 2 april zonder de twee volgens de SBV oneigenlijke eisen, zullen de handelsbanken tot hun spijt genoodzaakt zijn rechtsmaatregelen tegen de CBvS te treffen. Gedacht wordt aan het aanspannen van een kort geding tegen de CBvS. De banken zijn sinds januari met deze kwestie bezig. 

Advertenties