Garantie wijziging wet ontbreekt, bedrijfsleven naar rechter
25 Mar, 18:00
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) hebben besloten uiterlijk vrijdag rechtsingang te vinden. Zij zullen hun ernstige bezwaren tegen de wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren voorleggen aan de Kantonrechter. Op hun leden doen de VSB, ASFA en Survam een beroep om morgen, donderdag 26 maart, de werkzaamheden normaal te hervatten.

De organisaties zeggen in een persbericht dat ze vandaag een lang gesprek hadden met parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en ondervoorzitter Melvin Bouva. "Partijen hebben uitvoering gesproken, en er zijn afspraken gemaakt om samen te kijken naar wijzigingen in de wet." Verdere besprekingen hierover zouden vrijdag moeten plaatsvinden. De organisaties wachten de formele uitnodiging daartoe af. "De verenigingen hebben aangegeven zich constructief op te zullen stellen, echter is er geen enkele garantie gegeven dat wij tot een bevredigend eindproduct kunnen komen."

Aangezien die garantie ontbreekt, kiezen de organisaties ervoor de gang naar de groene tafel te maken. Ze stellen dat Bankiersvereniging bij het uitgeven van de verklaring nog in beraad was door de voor hun speciale aspecten in deze wet. Er heeft goed overleg plaatsgevonden en blijven alle partijen solidair in hun verzet tegen deze wet, zeggen VSB, ASFA en Survam in een gezamenlijke verklaring.

De leden worden op maandag weer geïnformeerd over het resultaat van de gesprekken, de voortgang van het rechtsproces en de verder te nemen stappen.
Advertenties