President Bouterse zet handtekening onder omstreden wet
23 Mar 2020, 15:02
foto
President Desi Bouterse bekrachtigt de wet die zaterdagochtend is aangenomen in De Nationale Assemblee. (Foto: NII)


President Desi Bouterse heeft de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren bekrachtigd. Deze wet zal door het ministerie van Binnenlandse zaken hierna afgekondigd worden en dan in het Staatsblad van de Republiek Suriname opgenomen. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut. 

De wet houdt in:
1. Er mogen geen cash valuta transacties binnen Suriname worden gedaan. Dus u mag niemand betalen met cash valuta en niemand mag u vragen om met cash valuta te betalen. In Suriname betalen we met SRD! De bedoeling is dat de vraag naar cash dollars stopt of behoorlijk omlaag gaat. U als gewone burger zonder valuta rekening op de bank hoeft dus voor niemand valuta te gaan zoeken. 

2. Girale valuta transacties mogen wel. Dus van de ene valuta bankrekening naar de andere mag wel worden overgemaakt, of als u een rekening wil betalen in het buitenland van uw valuta rekening. 

3. Iedereen mag zijn valuta houden, thuis of op de bank. De regering neemt geen dollars of euro's van niemand.

4. Iedereen mag zijn valuta die op de bank zijn, gewoon gebruiken om noodzakelijke valuta betalingen in het buitenland te doen via de valuta bankrekening

5. U mag uw valuta lichten. Als u bijvoorbeeld op reis wil gaan. Let op: u mag het niet in Suriname gebruiken! 
U mag het alleen wisselen in SRD als u in Suriname betalingen ermee wil doen. U kunt het bij opname direct wisselen in SRD bij uw bank ALS U WIL! U kunt het ook bij een cambio wisselen. De koers wordt door de centrale bank bepaald. 

6. Cambio's mogen geen valuta verkopen, alleen kopen. De valuta moeten ze binnen twee werkdagen, voorzien van de nummers,  aan de Centrale Bank verkopen. Ze mogen aan niemand anders dan aan de centrale Bank verkopen. Ze krijgen daarvoor een marge, dus een vaste winst. . 

7. Contracten in valuta waarbij u cash valuta moet betalen moeten uiterlijk een maand na afkondiging van de wet, in SRD worden omgezet. De op dat moment geldende bank koers wordt daarvoor gebruikt. 

8. Als u geen valuta rekening heeft mag u toch via de bank geld overmaken naar het buitenland, voor studie, medische doeleinden, als u de plicht heeft voor iemand te zorgen die in het buitenland woont of als u een credit card heeft die moet worden aangezuiverd. De Centrale Bank kan in overleg met de banken dit verder regelen. 

9. Als u geen valuta rekening heeft mag u op vertoon van uw ticket bij de banken cash valuta kopen om op reis te gaan. Tot welk bedrag? Daarover is in deze wet niets gezegd. De meeste banken geven tot op dit moment een bepaald maximum, maar dat heeft niets met deze wet te maken. 

10. Net als vroeger (vanaf vóór de onafhankelijkheid) moeten de valuta uit export weer naar de nationale deviezen reserve gaan. De wet geeft aan dat tenminste een deel van de uit export verdiende deviezen weer naar de centrale bank gaat om de nationale valuta reserves van de bank op te bouwen. Dit is in andere landen ook normaal (en vroeger ook in Suriname ook, maar toen bleven vrijwel 100% van de export deviezen op de Centrale Bank).
De wet geeft aan dat het deel van de export deviezen dat volgens deze wet moet worden ingewisseld op de Centrale Bank in het algemeen 60% is en 50% voor de mijnbouw sector.
De exporteurs krijgen hun geld natuurlijk in SRD tegen de officiële koers. Wanneer ze weer grondstoffen etc. moeten importeren krijgen ze ook die officiële koers. 
Exporteurs die zich niet hieraan houden krijgen geen toestemming om meer te exporteren totdat ze aan de plicht hebben voldaan. 

11. De Centrale Bank moet elk kwartaal een rapport publiceren over de valuta inkomsten en de valuta uitgaven en ook nog een inschatting hoe die zich gaan ontwikkelen voor de rest van het jaar.  De bank geeft aan of er wordt verwacht dat er meer zal worden uitgegeven dan de bank zal binnen krijgen. 

12. Als de bank verwacht dat er minder deviezen binnen zullen komen dan er zullen worden uitgegeven aan onder andere import, geeft de bank dat aan in het rapport.

13. Als de bank aangeeft dat er in een jaar minder deviezen zullen binnenkomen dan uitgegeven zullen worden in dat jaar, is de regering verplicht de import van sommige niet essentiële producten zodanig te verminderen dat de deviezen inkomsten en uitgaven tenminste gelijk worden. Dit zijn steeds tijdelijke maatregelen. 

14. De essentiële goederen komen voor op een lijst die de regering verplicht is op te stellen, waarop tenminste voorkomen: voedingsmiddelen, medicijnen en andere medische middelen, productie middelen en zaken die de overheid nodig heeft. 

Natuurlijk moet altijd de export worden bevorderd en de import vervangen maar in eerste instantie worden de import uitgaven voor niet essentiële en luxe goederen beperkt. We hopen dat daardoor ook de eigen productie op gang komt of groter wordt. 

15. De straffen voor mensen die zich aan deze wet niet houden staan in de wet economische delicten. 
Straffen voor cambio's die zich niet aan de wet houden kunnen maximaal zijn in beslagname en verbeurd verklaring van goederen maar ook boetes, of intrekking van de vergunning. 

16. Er is een controle orgaan in het leven geroepen, waarvan de leiding bestaat uit onder andere de directeuren van alle instanties die nu al met controle en/of handhaving zijn belast.  Dit controle orgaan heeft toegang tot de cambio's en mag controle uitoefenen en verder onderzoek doen als er redelijke verdenking bestaat dat  de wet wordt overtreden. Er staat in de wet niets over binnenvallen. 

Ingeval bij het onderzoek van een bedrijf waarover een redelijk vermoeden  van overtreding van deze wet bestaat ook een woonhuis moet onderzocht, is er een beschermende bepaling opgenomen:  woonhuizen gaat de controle instantie niet binnen zonder de toestemming van de bewoner of met de in Suriname gebruikelijke toestemming voor huiszoeking. dit is een gebruikelijke bepaling in wetgeving over het onderzoeken van woningen. 

17. Bedrijven die valuta aanvragen voor import maar de opgegeven zaken niet importeren of slechts gedeeltelijk importeren om zodoende de extra dollars vast te houden of te verhandelen zullen die extra dollars moeten teruggeven als dit wordt ontdekt. Dit is een economisch delict en zal dus ook boetes of andere sancties die in de wet economische delicten staan tot gevolg hebben. 

We verwachten een positief effect van deze maatregelen op de koers, maar om een grotere daling te krijgen zal de regering nog wat andere maatregelen moeten nemen. 

Voor de toekomst is de wet belangrijk om op langere termijn meer transparantie over de deviezen reserve aan iedereen te geven en de deviezen voorraad beter te beheersen. Er moeten natuurlijk nog meer zaken worden gedaan om onze economie en financiële situatie te verbeteren en gezond te maken, legt de DNA-leiding uit via NII. 
Advertenties