Cambiohouders: Wet is stap terug naar stenen tijdperk
23 Mar 2020, 01:11
foto


Het bestuur van de Vereniging van Cambiohouders roept op tot dialoog. De aangenomen wet over 'controle valutaverkeer en transactiekantoren' moet ingetrokken worden door De Nationale Assemblee. De wet zal de totale economie in gijzeling nemen en is een stap terug naar het stenen tijdperk. Op de president wordt een beroep gedaan de wet niet af te kondigen. Met alle betrokkenen moet er om de tafel worden gezeten. 
 
"Met een verlammend en schokkend gevoel ontwaakte de financiële sector van ons land in de vroege ochtend van zaterdag 21 maart toen via de media werd vernomen dat in het holst van de nacht door de coalitieleden in De Nationale Assemblee de Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren was doorgedrukt en aangenomen. Het bestuur van het Surinaams Cambiowezen was nog op maandag 16 maart jl. uitgenodigd door de Commissie van Rapporteurs om van gedachte te wisselen over de aanpassing van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012. 

Tijdens dit onderhoud heeft het bestuur de achterliggende gedachten van deze voorgestelde wetswijziging welke een stringentere aanpak van de illegaliteit beoogde, ondersteund en toegejuicht en haar inzichten gedeeld met de aanwezige DNA-leden. Wat echter de totale financiële sector heeft geschokt, is dat uiteindelijk een totaal andere wet uit de bus is komen rollen welke de totale economie van Suriname hard zal treffen en het vrije valutaverkeer in gijzeling zal worden genomen. Onwillekeurig ontstaat een onbehaaglijk gevoel dat er geen sprake was een oprecht bedoelde dialoog vanuit de Commissie van Rapporteurs en dat de uitgenodigde stakeholders slechts als garnering erbij zijn gehaald ter legitimering van de wet welke men voor ogen had. 
 
De eventuele goede intenties die de coalitie mogelijk voor ogen had met de wijziging van de Wet toezicht Geldtransactiekantoren om de wisselkoersstijging te bedwingen, zijn met de nieuwe wet, geheel tenietgedaan en zal eerder een tegenovergesteld resultaat worden bevorderd. Door de geldtransactiekantoren te doen binden aan een verplichte verkoop van alle ingekochte valuta aan de Centrale Bank tegen een mogelijk ‘’kunstmatig en niet realistische’’ opgelegde koers zal betekenen dat de aanbieders van vreemde valuta een grote bocht zullen maken om de cambio’s en de weg geopend wordt voor een florerende zwarte markt. 

Voorbij is gegaan aan het feit dat onze economie voor een groot deel een cashmarkt karakter heeft en dat met name de vitale goud- en visserijsector verplicht om snel transacties op cash basis te kunnen doen. De ondergrondse parallelmarkt zal dan de wisselkoersen zonder enige dreiging kunnen bepalen en een groot deel van het valutaverkeer zal zich gaan voltrekken buiten elk zicht en controle van de autoriteiten. De cambio’s die van oudsher zowel in goede en slechte tijden altijd een steunpilaar zijn geweest voor het Surinaams bedrijfsleven, zullen geheel buitenspel worden geplaatst, hun deuren vermoedelijk moeten sluiten tegen de oneigenlijke concurrentie. De exportsector die nu al met kunst en vliegwerk overleeft en zorg draagt voor werkgelegenheid met veel economische spin-off en ook in belangrijke mate bijdraagt aan valuta op de vrije markt, zal door deze wet ook diep worden getroffen door de verplicht gestelde afdrachtsregeling. 

Het moment dat de handel, ook niet meer vrijelijk haar valuta kan gaan inzetten voor het betalen van buitenlandse leveranciers en de importen afhankelijk zullen worden gesteld van de goedkeuring van het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme, zal dit betekenen dat we perioden van schaarste tegemoet mogen zien en de poort geopend wordt voor willekeur en ongelijke concurrentie in de hand zal worden gewerkt door toepassing van favoritisme naar specifieke marktpartijen. 

Dat het bedrijfsleven en particulieren nu enkel voor afgebakende doeleinden hun valutarekeningen zullen mogen aanspreken, is een stap terug naar het stenen tijdperk en geen motiverende noch productie stimulerende maatregel. Dan nog is zeer de vraag in hoeverre de in deze wet genoemde nieuwe instituten onpartijdig en deskundig zullen worden bemenst en hoe de lange termijn handhaving van de wet zal plaatsvinden. Deze wet zal de nu al wankelende Surinaamse economie eerder in een constante gijzeling houden, verlammend en contraproductief werken en ons nog verder van huis brengen. 
 
De Vereniging van Cambiohouders doet een klemmend beroep op de president van de republiek om deze wet niet te doen bekrachtigen en aan te dringen bij DNA om deze wet terug te doen nemen om hierna met alle stakeholders nogmaals rond de tafel te gaan om deze wet te doen herzien ter voorkoming dat nog meer rampspoed zal worden afgeroepen over land en volk. 
 
Het Surinaamse cambiowezen spreekt de hoop uit dat het gezonde verstand bij de verantwoordelijke wetgevers zal prevaleren boven alle mogelijke andere enge en korte termijn doelen welke men mogelijk voor ogen had of heeft.  Het cambiowezen staat open om haar bijdrage te leveren aan een open, eerlijke en constructieve dialoog.
Advertenties

Sunday 04 June
Saturday 03 June
Friday 02 June