Instellingen passen dienstverlening aan
16 Mar 2020, 02:16
foto


Verschillende organisaties en instellingen zijn ertoe overgegaan maatregelen te treffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De overheid heeft nadat het eerste Covid-19-geval op vrijdag in Suriname werd bevestigd, diverse maatregelen afgekondigd. Zo is het luchtruim gesloten, zijn alle openbare evenementen met meer dan 100 mensen verboden en is de paasvakantie vervroegd. De scholen zijn vanaf vandaag gesloten tot 14 april.

Ook het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) voert preventieve maatregelen door die vandaag ingaan. Bezoekers die luchtwegklachten hebben en mensen die recent in een risicogebied zijn geweest mogen het terrein niet betreden. Alleen de hoofdingang van de poliklinieken is toegankelijk voor patiënten, meldt het PCS. De hoofdingang van het ziekenhuis (hoofdloge) is alleen toegankelijk voor het personeel, bezoekers van cliënten en leveranciers.

Ook het aantal bezoekers van cliënten wordt beperkt tot een persoon per cliënt tijdens het bezoekuur. Alle niet acute polibezoeken worden geannuleerd, met uitzondering van de patiënten die ingesteld zijn op een depot. Patiënten die cito worden verwezen, krijgen het advies dat de huisarts eerst telefonisch contact opneemt met de psychiater/psycholoog via het centrale nummer 477190.

Tandartsen
Ook een bezoek aan de tandarts in ingeperkt. De Surinaamse Tandheelkundige Vereniging (STV) heeft haar leden en niet-leden geadviseerd om niet-acute zorg zoals controle, tandsteen verwijderen of het vullen van een gaatje, tijdelijk uit te stellen. Het is in de huidige situatie alleen nog verantwoord om spoedgevallen - trauma, lang nabloeden na een recente extractie of een plotseling ontstane zwelling, te behandelen, zegt de STV. De maatregel gaat vandaag, 16 maart in en geldt voor twee weken. Afhankelijk van de ontwikkelingen zal het advies worden bijbesteld.

"Door deze maatregelen kunnen wij het risico van overdracht minimaliseren," zegt de STV. Zowel de tandarts en patiënt ondervinden daar de gevolgen van die per praktijk, tandarts en behandeling zullen verschillen.

SWM
De NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) past haar dienstverlening ook aan. Haar incasso-locaties op het hoofdkantoor, aan de Benjaminstraat, te Poelepantje en Latour zullen normaal open zijn voor het publiek. Het bedrijf doet een beroep op zijn cliënten om zoveel mogelijk alternatieve betalingsmogelijkheden - internetbanking en Hakrinbank Online Payment - te benutten.

De afdeling Klantenservice op het hoofdkantoor, aan de Benjaminstraat en te Latour blijven open, echter vraagt de SWM om in uiterst dringende gevallen deze locaties te bezoeken. Zij adviseert zoveel mogelijk telefonisch of mailcontact. De afdeling Distributie zal alleen klachten afhandelen waar er sprake is van waterverlies, geen water en extreem lage druk.

DSB
De Surinaamsche Bank (DSB) neemt vanaf vandaag ook extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en om de continuïteit van haar dienstverlening te garanderen. De dienstverlening vanuit de kantoren blijft van kracht met aanvullende maatregelen. De bank vraagt haar cliënten zoveel als mogelijk gebruik te maken van elektronische betaaloplossingen: internetbanking, Mobile Banking App, ATM en POS-apparaat. Vermijd persoonlijk bankbezoek als het niet dringend vereist is, adviseert de DSB.

Als een klant waarneembare ziekteverschijnselen van het coronavirus (hoesten en/of niezen) vertoont, zal de bank de klant verzoeken de bank te verlaten. "Wij adviseren de klant om de huisarts te bellen voor zijn persoonlijke zorg en zorg voor zijn omgeving."

Het aantal mensen in de bankhal van de instelling wordt beperkt, geldopnames en stortingen tot een bedrag van SRD 3.000 worden voorlopig niet meer aan de kas geaccepteerd. Klanten worden hiervoor verwezen naar de ATM of om zich op een later tijdstip, wanneer de situatie zich heeft genormaliseerd, weer te melden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de 60-plus klanten die van hun eigen rekening geld willen opnemen. Er worden voorts geen handen geschud en wordt het gebruik van handsanitizer aangeraden.
Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November