Proficiat aan het KPS
25 Feb, 14:25
foto


Na een aantal artikelen gewijd te hebben aan de verruwende en toegenomen criminaliteit; alsook geluidshinder en andere knelpunten, wil ik dezerzijds mijn gemeende complimenten overbrengen aan de korpschef, de heer Roberto Prade en ook aan minister Getrouw van Justitie en Politie. Als er zijdens de leiding wordt aangegeven, dat de criminaliteitscijfers afnemen, wil ik de kritische opmerking plaatsen, dat de dalende cijfers de gemeenschap niet veel zeggen! Dit aangezien er nog dagelijks criminele activiteiten plaatsvinden, soms met ernstige mishandelingen van burgers. Het is absoluut prijzenswaardig dat de maatregelen, die aangekaart zijn door de korpsleiding en het ministerie, eindelijk enigszins merk- en zichtbaar zijn. 

Echter zijn er nog een aantal kanttekeningen te plaatsen. De zonen van  Hermandad kunnen weliswaar geen ijzer met handen breken. Er ontbreekt nog heel wat materiaal en materieel en zij kunnen niet overal optreden. De gemeenschap moet wel doorgeven waar er nog onregelmatigheden plaatsvinden, zoals: geluidshinder, onnodig claxonneren, vooral voor dames; (hetgeen een nieuwe en hinderlijke mode is geworden). Ook voor race-activiteiten en rijden met storende uitlaatpijpen. De z.g. tourbussen houden zich nog niet helemaal aan de voorgeschreven regels; alsook enkele chauffeurs, die met knallende muziek rondrijden.
Aangetekend moge zij, dat één van de taken van de overheid is, het beschermen van haar burgers en van hun eigendommen tegen allerlei gevaren. Eén van de ernstige gevaren is de criminaliteit, die een kankergezwel is geworden in onze samenleving.

Veiligheid en een goed gevoel is zonder meer een voorwaarde voor vrijheid. Straffen moeten ervoor dienen, dat men niet in herhaling gaat treden en indien dat het geval mag zijn, dan moeten de wetten zeker aangescherpt worden. Dezerzijds wordt opgemerkt, dat er werk aan de winkel is voor de vaste commissie van Justitie & Politie en ook voor de minister. Het is wel een goed gebaar van minister Getrouw van JusPol, dat hij open staat voor kritiek en waar en indien nodig zullen bepaalde zaken worden aangepakt. De korpschef, Roberto Prade, moet als een technocraat en een professional wel nota nemen van hetgeen er geschreven en gezegd wordt door de gemeenschap en vooral dat hij hard zal optreden. Ook tegen manschappen, die hun taken niet serieus nemen.

Voor een veilig gevoel moeten er een aantal uiteenlopende maatregelen worden getroffen, z.a. het opvoeren van het cameratoezicht, aanpassen van de straatverlichting, opleggen van zwaardere straffen en de wet drastisch wijzigen.
Met de bovenstaande benadering en met de nodige voorgestelde maatregelen en met de efficiënte en effectieve aanpak, vooral van de criminaliteit, zal de gemeenschap een vredig en vooral een veilig gevoel beleven! 

Roy Harpal

Monday 06 April
Sunday 05 April