Juspol tevreden over resultaten Safe City project
22 Feb, 20:42
foto
Korpschef Roberto Prade zegt dat de zaak over criminaliteit "behoorlijk wordt opgejut." (Foto: Raoul Lith)


Stuart Getrouw, minister van Justitie & Politie is gelukkig met het Safe City project, omdat het volgens hem alleen maar voordelen heeft opgeleverd. Hij was vrijdag aanwezig bij de ingebruikname van het systeem in het district Wanica. “We kunnen het alleen maar toejuichen.”

Getrouw stelt dat bij zijn aantreden en kennismaking in De Nationale Assemblee heeft aangegeven dat hij openstaat voor kritiek. Wanneer zaken naar voren worden gebracht, moet hij de betrouwbaarheid van de informatie die wordt gegeven, kunnen toetsen. Als blijkt dat de aangekaarte zaken juist zijn, wordt dit aangepakt. Met het Safe City project worden de mensen aangespoord. Hier en daar moeten zaken worden gefinetuned, stelt de bewindsman, "en we werken er hard aan toe." Hij voegt eraan toe:  “Als betrokkenen er politiek mee bedrijven, dan  laat ik dat aan de mensen over, maar eenieder is vrij om zijn mening te geven.” Hij zegt dat hij alleen maar scherper wordt van alle informatie. “Ik ben tevreden, maar het kan beter.”

Ook korpschef Roberto Prade is verheugd over de uitbreiding van het project naar het district Wanica. Het werk van de politie wordt een stuk lichter en de veiligheid binnen de gemeenschap van Wanica krijgt hiermee een boost, stelt hij. “We kunnen alleen maar blij zijn met de uitbreiding van het Safe City project”. Volgens hem zullen de camera’s een sneeuwbaleffect  hebben, als er iets gebeurd elders, in bijvoorbeeld Para en de mensen koersen hier heen, dan kan je ze zien."

Als het gaat om de criminaliteitscijfers, zegt Prade aan Starnieuws dat het nog steeds dezelfde afdeling is die de cijfers produceerde toen de huidige oppositie het voor het zeggen had op het ministerie. “De mannen bedrijven politiek en ik hoef daar geen aanstoot aan te nemen, ik moet mijn werk blijven doen. Dit soort opmerkingen kunnen je alleen maar sterken om het beter te doen,” stelt de politiebaas. Hij benadrukt bij de beantwoording dat hij een professional is, geen politicus, maar een technocraat.

“Je weet dat wat er wordt gezegd niet waar is, dus ik put er juist meer motivatie uit om er keihard tegenaan te gaan. De cijfers liggen daar, het zijn feitelijkheden, dus als men vindt dat wat is aangegeven niet op de waarheid rust, mogen ze, ik kan daar niet zoveel aan doen.” Prade stelt dat het subjectief gevoel van veiligheid altijd een rol speelt. Het ministerie zal de medewerkers blijven stimuleren om die efforts erin te stoppen om de omslag te maken voor wat betreft het gevoel van delen van de samenleving. "Zelf weiger ik om te geloven dat het om grote delen gaat. De zaak wordt behoorlijk opgejut,” meent de korpschef. Hij neemt aanstoot tegen de uitspraken van Assembleelid en voormalig politiecommissaris Krishna Mathoera. Zij merkte op dat de criminaliteitscijfers zoals verstrekt door minister Getrouw, niet de perceptie die leeft in de samenleving weerspiegelen. "Daar overheerst het gevoel van onveiligheid nog," zei ze in het parlement.

Raoul Lith

Monday 06 April
Sunday 05 April