CBvS verklaart waarvoor kasreserve is gebruikt
17 Feb, 09:01
foto
In een publicatie op haar website gaat de directie van de Centrale Bank van Suriname in op de kwestie van de kasreserve die oneigenlijk is gebruikt.


De directie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zegt dat de vreemde valuta kasreserve van de handelsbanken is gebruikt voor "interventies ten behoeve van importen en voor schuldaflossing, goudaankopen en andere verplichtingen". Dit meldt de CBvS op 13 februari op haar website. Toegegeven wordt dat er geen afstemming is gepleegd met de algemene banken. 

"De aangewende liquide kasreservemiddelen binnen de context van 'pool management' van de internationale reserves, blijven een verplichting van de Centrale Bank aan de commerciële banken, waarin in alle gevallen voorzien zal worden", zeggen de directieleden. De CBvS wil met deze verklaring - die overigens niet naar de media is gestuurd - benadrukken dat de kasreserve middelen niet zijn gestolen. 

In de tweede helft van afgelopen jaar zijn de CBvS en de banken overeengekomen dat een deel van de vreemde valuta kasreservemiddelen bij de moederbank zou worden geplaatst. Deze middelen zouden 'geringfenced' worden; ze zouden geplaatst worden op een speciale rekening bij een correspondent bank. De CBvS heeft bij de uitvoering hiervan de kasreservemiddelen samen met eigen middelen in een 'pool' gemanaged. De bruto internationale reserves moesten altijd hoger zijn dan de kasreserve verplichtingen aan de banken. Op gegeven moment waren de liquide middelen lager dan de internationale reserves. 

De CBvS stelt dat er intussen afspraken en garanties zijn over de aangehouden kasreservemiddelen, inclusief het aangewende deel. Dit is in nauw overleg met het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging schriftelijk vastgelegd en ondertekend door het directieteam van de CBvS. Dit team bestaat uit de directeuren Maikel Soekhnandan (Bankbedrijf & Bancaire Zaken), William Orie (Monetaire & Economische Aangelegenheden) en Franaaz Hausil (Legal, Compliance & International Affairs). 

Intussen wordt de laatste hand gelegd aan het contract waarbij de overgebleven US$ 330 miljoen aan kasreserve wordt overgeheveld naar een aparte bankrekening in het buitenland. Daarop zullen CBvS en de Surinaamse Bankiersvereniging tekeningsbevoegdheid hebben. De US$ 100 miljoen die gebruikt is moet terugbetaald worden. Daarover zijn er ook afspraken gemaakt. De Bankiersvereniging hoopt begin deze week het document te tekenen met de CBvS en de minister van Financiën. 

Tuesday 26 May
Monday 25 May
Sunday 24 May