Ook VSB ondersteunt protestmanifestatie van maandag
14 Feb 2020, 14:04
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) geeft een signaal van ontevredenheid aan de regering. Op verzoek van C-47 zijn de leden van VSB vrij naar eigen inzicht en afgestemd op de productieprocessen de protestactie van maandag 17 februari te ondersteunen. Het initiatief gaat uit van activist Stephano 'Pakittow' Biervliet. Ook C-47 ondersteunt massaal de protestactie. 

De VSB heeft een circulaire uitgegeven vandaag met de volgende inhoud:                            
Net als vele organisaties en individuele burgers, maakt de VSB zich ernstige zorgen over de toestand, waarin de Centrale Bank van Suriname en het bancaire systeem in Suriname is komen te verkeren en over de financiële economische situatie in ons land. Op diverse andere brandende kwesties, die de VSB schriftelijk onder de aandacht van de regering heeft gebracht, is geen reactie van de regering ontvangen. 

De Progressieve Vakcentrale C-47 heeft samen met haar lidbonden besloten, de protestactie van maandag 17 februari te ondersteunen en heeft middels een schriftelijke oproep aan het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) de medewerking van de leden van de VSB gevraagd, om hun personeel  vrijstelling van dienst te verlenen, om persoonlijk aan de actie deel te kunnen nemen. 

De VSB heeft gemeend om een duidelijk signaal van ontevredenheid aan de regering te geven, door haar leden te adviseren de aangekondigde actie van 17 februari te ondersteunen. Wij laten de leden vrij om naar eigen inzicht en afgestemd op hun productieprocessen  het VSB advies op te volgen en de medewerking te verlenen om uw personeel massaal te laten participeren. Als suggestie geven wij verder mee uw personeelsleden uiterlijk 12.00 uur weer terug te laten keren naar de werkplek. 
 
Vereniging Surinaams Bedrijfsleven 
Namens het Bestuur 
Paul Torilal 
Wnd. directeur 
Advertenties