LVV: Boeterente leningen AKF kwijtgescholden
12 Feb, 06:37
foto


Agrariërs die niet in staat bleken te zijn hun leningen bij het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) af te lossen, hebben kwijtschelding gekregen voor het betalen van boeterentes. De Nationale Ontwikkelingsbank heeft dit schriftelijk bevestigd aan minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). 

Om agrariërs financieel tegemoet te komen, is enkele jaren geleden het AKF opgericht. Na goedkeuring van een ingediend agrarisch project kon men in aanmerking komen voor een lening bij het Fonds tegen een lage rente. LVV diende eerder een voorstel in om het AKF op te trekken naar SRD 10 miljoen. 

Door verschillende oorzaken en het feit dat veel boeren niet staat waren de afgelopen periode hun leningen af te lossen, is er een situatie ontstaan waarbij de rente opgelopen. Dit zorgde voor een extra financiële belasting voor de boeren en mogelijkheid tot eventueel verlies van bezittingen. Minister Rabin Parmessar van LVV laat optekenen dat hij zich er bewust van is dat de problemen van de agrarische sector niet volledig geschoven mogen worden in de schoenen van de boeren.

Vorig jaar nam hij het initiatief om in overleg te treden met de Nationale Ontwikkelingsbank. Door de vele problemen in onder andere de rijstsector en als tegemoetkoming aan de boeren is er intensief beraad geweest om te komen tot mogelijkheden voor kwijtschelding van de boete-rentes die heel hoog zijn opgelopen. De bank is intussen in contact met de cliënten voor afhandeling van deze kwestie, meldt LVV. 

Tuesday 07 July
Monday 06 July
Sunday 05 July