Mathoera: 22 januari morele herbewapening
27 Jan, 08:48
foto
Assembleelid Krishna Mathoera


Het lijkt een oneindige soap van niet integere politieke leiders in de afgelopen jaren. President, ministers, directeuren en nu de governor van de Centrale Bank. 22 januari 2020 moet daarom als nationale bezinningsmoment gelden voor morele herbewapening. Deze dag, waarop de persoon, die het ambt van president vervult, zich moest verantwoorden voor de eigen rechter ter zake moord, moet geen enkele Surinamer ooit meer willen. Het hele gebeuren moet gezien worden als een symbolische afmars van het moreel tekort, en een nieuw begin voor Suriname met integer politiek leiderschap." Dit zegt Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) aan Starnieuws.

Leiders, die politieke functies ambiëren hebben een eigen verantwoordelijkheid, terwijl ook hun politieke partijen, die verantwoordelijkheid niet kunnen negeren. Uiteindelijk heeft ook de burger het recht en de mogelijkheid om bij verkiezingen te kiezen voor integere leiders en politieke partijen, stelt Mathoera. Integriteit kan net als bij zwanger zijn, niet half zijn. Dat bestaat niet. “Je bent het, of je bent het niet. Integriteit staat voor heelheid, zuiverheid, onaantastbaar en vooral eerlijk zijn. Een politieke leider kan dus onmogelijk half te vertrouwen zijn, of half eerlijk zijn, of half zuiver zijn. Elke serieuze leider, en zeker de President, die aan de top van de samenleving staat, behoort een super eerlijke held te zijn, zonder blaam. Boegbeeld van de natie. De integriteit van een politicus, gaat dus over de macht, die de functie hem geeft en of hij deze macht eerlijk gebruikt ten opzichte van de burger. Zal hij het belang van de burger centraal stellen en rechtvaardig zijn of maakt hij misbruik van die macht en behartigt hij zijn eigen belang of die van zijn partij, ten koste van de burger," benadrukt de politica. 

Integer leiderschap is een noodzaak voor politieke functies, meent Mathoera. "Het is de kern van onze democratie. Onze burgers stellen vertrouwen en kiezen DNA-leden. Deze kiezen vervolgens de vicepresident en president. Als deze functionarissen constant in corruptieschandalen betrokken zijn, dan verliest de samenleving haar vertrouwen niet alleen in deze politici, maar ook in de overheid en het bestuur. Corrupte politici berokkenen ontzettend veel schade aan het land. Ze verrijken zichzelf. Hierdoor blijft er minder geld over voor het volk. De schade van bijkans 8 miljoen US$ in 10 maanden bij de Centrale Bank is een goed voorbeeld. Dit geld kon gebruikt worden voor babyvoeding of medicijnen."

De werving en selectie van kandidaten dient zorgvuldig te geschieden. Personen met een vonnis of die verdachte zijn behoren te beseffen, dat zij geen kandidaat kunnen zijn. Publieke functies zijn voor personen, die geen smet hebben op hun naam. Die heel veel respect genieten en die met ongekende fysieke en mentale bekwaamheden zijn uitgerust. Het zijn mensen die durven opkomen voor het algemeen belang en een krachtig ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben.

Politieke partijen dienen deze zorgvuldigheid in acht te nemen bij het voordragen van leiders voor politieke functies, vindt Mathoera. De maatschappelijke gevolgen, die met het handelen en nalaten van niet integere leiders kunnen samengaan, is immens. Integriteitsbeleid ontwikkelen en integriteitsrisico's in kaart brengen is geen luxe, maar pure noodzaak om vertrouwen te winnen en te behouden. Een gedragscode, interne regels en instructies met betrekking tot voor te dragen kandidaten, horen hierbij. Politieke partijen kunnen zich niet permitteren om corruptelingen en niet integere leiders te beschermen en te faciliteren. Het gaat ten koste van goed bestuur en dat zullen kiezers ook merken, zoals nu het geval is. Kiezers merken heus wel wat het verschil is en zullen deze partijen massaal afwijzen. Fake informatie, andere partijen bezoedelen met verkeerde informatie zal in een kleine samenleving tijdelijk werken.

"Integriteitsbeleid heeft in mijn politieke partij, de VHP, met een nieuwe generatie politieke leiders een hoge prioriteit. Naast een integriteitscommissie, zijn profielen ontwikkeld voor de diverse politieke functies. Elk lid, kan solliciteren middels ter zake ontworpen formulieren voor die functies en een selectie en wervingscommissie is belast met de selectie van kandidaten. Met de verkiezingen van 25 mei 2020 ligt een kans voor het volk om niet integere kandidaten en politieke partijen af te wijzen en een tijdperk in te luiden van integer bestuur met integere leiders," zegt de VHP-topper. 
Advertenties