DNA-leden eensgezind over aanpak 'grooming'
24 Jan, 02:48
foto
Rossellie Cotino, voorzitter van de commissie van rapporteurs. (Beeld: DNA)


Assembleeleden zijn het eens met elkaar dat jeugdigen beschermd dienen te worden tegen seksueel misbruik via digitale mogelijkheden. Velen worden hier slachtoffer van. Het is nodig om het Wetboek van Strafrecht aan te scherpen om 'grooming' tegen te gaan. Het gaat hier om gedragingen waarbij handelingen gepleegd worden met het doel om een kind seksueel te misbruiken. Ook is er kritiek geleverd op media die schokkende beelden publiceren en vertonen. 

Donderdag is begonnen met de behandeling om het Wetboek van Strafrecht te wijzigen. Vanmiddag wordt de behandeling voortgezet. Rossellie Cotino (NDP), voorzitter van de commissie die de openbare behandeling heeft voorbereid, vindt dat de geldboete van SRD 50.000 verhoogd moet worden. In de wet is een gevangenisstraf voorgesteld van ten hoogste vier jaar en de geldboete. Indien het gedrag zich herhaald wordt de straf verhoogd naar zes jaar. 

Lid van de commissie, Krishna Mathoera, (VHP) heeft tijdens haar spreekbeurt meegedeeld dat de VHP-fractie achter de wetswijziging staat. Zij heeft wel enkele kanttekeningen waarnaar gekeken moet worden. Degene die door een geautomatiseerd werk of een communicatiedienst een persoon van wie diegene weet of vermoedt dat deze de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken te vervaardigen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en een geldboete. 

Mathoera wijst er op dat personen die seksuele handelingen verrichten met kinderen tot 15 jaar, strafbaar zijn. Vanaf 16 jaar is dat niet het geval als het niet tegen de wil van de tiener gebeurt. Zij vraagt om de leeftijd in overeenstemming te brengen met de bestaande wetgeving. Ook mag een meisje van 15 in het huwelijk treden met een jongen van minstens 17 jaar. Zij wil weten wat er gebeurt indien er al huwelijksafspraken zijn als iemand betrapt wordt op 'grooming'. Hier zal de minister ook vandaag op ingaan. 

Tijdens de discussies is benadrukt door Cotino dat personen die opzettelijk schokkende foto's, beelden van ongelukken waarbij een persoon is betrokken, vervaardigt, verspreidt of openbaar maakt, ook strafbaar is. Zij vraagt zich af hoe het zit met de media die schokkende beelden publiceren. Hoe zit het met mediahuizen die oorlogsbeelden uit het buitenland en beelden van terroristische aanvallen publiceren? Ook is het gebruiken van fake accounts aan de orde gesteld. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie zal de vragen vandaag verder beantwoorden. 
Advertenties

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February