Huurwet Woonruimte 2020 na heftige debatten goedgekeurd
22 Jan, 06:37
foto
Met 29 algemene stemmen wordt na dagenlang debatteren de Huurwet Woonruimte 2020 dinsdagavond aangenomen. (Beeld: DNA)


Met vier stemmen heeft de oppositie de Huurwet Woonruimte 2020 dinsdagavond ondersteund. Na dagenlang inhoudelijke debatten is de ontwerpwet dinsdagavond met 29 algemene stemmen, goedgekeurd. De VHP, NPS, PL en DOE stemden vóór de wet, terwijl de ABOP vóór de stemming 's lands vergaderzaal verliet. Marinus Bee deelde mee dat de wet de problemen van de mofinawans niet oplost. Zij kunnen juist op een makkelijke manier hun huis uitgezet worden. PL en NPS stemden onder voorbehoud vóór. 

De wet is een initiatief van Jennifer Simons en Rossellie Cotino (NDP). Terwijl Simons het woord voerde en de wet verdedigde, werd de vergadering geleid door Cotino. Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft naast ondersteuning ook inhoudelijke bijdragen geleverd aan de verbetering van de wet. Leden van oppositie én coalitie hebben hun steentje bijgedragen tijdens de debatten. Simons en Cotino concludeerden dat met alle bijdragen het oorspronkelijke ontwerp aanzienlijk is verbeterd. Er is een betere basis gecreëerd voor huurders én verhuurders door de regulering die is aangebracht. 

Simons merkte op dat verhuurders nu niet meer naar de rechter hoeven om een huurder eruit te krijgen. Ze hoeven ook niet geterroriseerd te worden om het huis te ontruimen. Volgens de bestaande wet kon iemand alleen op basis van een rechterlijke vonnis iemand uit een woning krijgen. Nu kan de huurcommissie die wordt ingesteld controle uitoefenen of alle processen zijn nageleefd. De rechter hoeft niet aan te pas te komen om een huurder te ontruimen. Mensen hoeven ook niet te vrezen dat ze midden in de maand te horen krijgen dat eind van de maand de huur wordt verhoogd. In de wet is geregeld dat per jaar op basis van de inflatie de huurprijs mag worden verhoogd, indien niks wezenlijks is verbouwd. Het is niet toegestaan meer om woningen in vreemde valuta te verhuren, tenzij het om ambassade of buitenlanders gaat.

Mahinder Jogi (VHP) en Patricia Etnel (NPS) stelden dat het huisvestingsprobleem niet opgelost wordt met deze wet. Voor Etnel is het belangrijk dat mensen die het niet breed hebben en een minimumloon verdienen ook huishuur kunnen betalen. Hetzelfde geldt voor alleenstaande moeders. Deze wet geeft daar geen antwoord op. Simons en Misiekaba benadrukten dat daarvoor huursubsidie aangevraagd moet worden via Sociale Zaken. De wet brengt ordening is de positie van huurders en verhuurders en kan geen armoedevraagstukken oplossen. Jogi wees erop dat er betere tijden komen waarbij mensen in staat zijn te bouwen, waardoor het aanbod van huizen groter is dan de vraag. Bouwmaterialen zijn door het beleid van de regering haast onbetaalbaar. Volgens Jogi wordt het anders na 25 mei. 

Commissievoorzitter Silvana Afonsoea zei dat na heftige discussies tot een vergelijk is gekomen. Met deze wet worden huurder én verhuurder beschermd. Het gaat om een goed huisvestingsbeleid. De wet levert volgens haar een belangrijke bijdrage aan het verder reguleren van het huisvestingsbeleid. Mensen moeten elke maand een vast bedrag betalen en niet worden opgeschrikt met verhogingen. 
Advertenties

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February