Media medeverantwoordelijk voor gedrag jongeren
21 Jan, 18:47
foto


Het is bewezen dat de media invloed hebben op het gedrag van jongeren. Jeugdigen vormen aan de hand van hetgeen zij zien of horen via de media een beeld of opvatting over hoe zich te gedragen. Het is daarom belangrijk voor ouders, jongeren en maatschappelijke groepen om de invloed van de media op het gedrag van jongeren te bespreken. Hebben wij ons als samenleving afgevraagd hoe het komt dat er steeds meer seksvideo’s verspreid worden? Hebben wij ons afgevraagd wat de emotionele schade is aan jongeren van wie er belachelijke memes worden gemaakt? Waarom zien we steeds meer gevechten viraal gaan? 

Social Media
Het is te merken dat heel veel Surinamers, onder wie ook jeugdigen veel gebruik maken van social media. De meest gebruikte applicaties zijn Facebook en Youtube. In de afgelopen periode hebben wij heel veel te maken gehad met pornofilmpjes die verspreid worden via deze kanalen of filmpjes waar er gevochten wordt. Jongeren delen ook heel veel privé informatie op het wereldwijde web. Deze informatie is niet alleen nationaal, maar ook internationaal toegankelijk. Hoe controleren wij als volwassenen, als samenleving, het gebruik van deze social media applicaties? Hoe kunnen wij onze jongeren beschermen tegen de negatieve invloeden van social media?

In dit geval, ben ik ervan overtuigd dat de directe omgeving van het kind hierop moet inspelen. De ouders en verzorgers moeten kinderen bewust maken van de mogelijke gevolgen die social media met zich meebrengt. Niet alleen informeren, maar ook controleren op wat er gepost of gedeeld wordt en welke vriendschappen er gemaakt worden. 

Televisie & radio
De televisie en radio hebben ook de potentie zowel positieve als negatieve effecten te ontwikkelen onder jongeren. Als de media ons dwingen om naar liederen en videoclips zoals tek wan Gon en suting bos ing edeh, meisje a san na fu ju. Ju mag prati ing’ en sondro motjo, a libi no man libi te luisteren en te bekijken. Waarom schrikken wij als de criminaliteit in een rap tempo stijgt onder jongeren? Waarom schrikken wij als jongeren 31 december onverantwoordelijk gedrag vertonen in de stad?

Er is een verband tussen het kijken naar gewelddadige televisieprogramma's en gewelddadig gedrag van jongeren. Het bekijken van bepaalde programma's kan ook onverantwoordelijk seksueel gedrag aanmoedigen onder jongeren. Op onze eigen Surinaamse televisiestations worden er op klaarlichte dag series en films vertoont die onverantwoordelijke seks stimuleren. Waarom schrikken wij van de vele pornofilmpjes onder jongeren? Waar blijft de controle vanuit de autoriteiten op deze televisiezenders?

Muziek & muziekvideo's kunnen een aanzienlijk gedragseffect hebben door jongeren ongevoelig te maken voor geweld en jongeren de neiging geven om onverantwoordelijke seks goed te keuren. Veelal bevatten muziekvideo’s geweld dat vaak tegen vrouwen wordt gepleegd. Vrouwen worden vaak neerbuigend afgebeeld op dusdanige wijze die invloed heeft op de houding van jongeren ten aanzien van seksrollen.

Ik roep alle jonge Surinamers op om social media nuttig en verantwoordelijk te gebruiken. Share geen pornofilmpjes, muziekvideo’s en liederen die tegen de normen en waarden van de mens zijn. Alles wat je deelt geeft aan dat je verantwoordelijk of medeplichtig bent aan een bepaalde levensstijl.

Ook de Surinaamse artiesten hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van muziek die zij maken. Ik vraag de media om dit jaar in het voordeel van jong Suriname te werken en gezamenlijk te werken aan het behouden van onze waarden en normen. Verder roep ik alle Surinamers, in het bijzonder de jongerenorganisaties en de overheid op, om vanuit hun zijde de bewustwording over de negatieve gevolgen van media op het gedrag van jeugdigen op gang te brengen, in het belang van de toekomst van Suriname.

Heri libi te na dede, wi sa feti gi SRANAN

Furnen Kofie
Advertenties

Sunday 16 February
Saturday 15 February
Friday 14 February