VHP: Regering wordt weggejaagd; wederopbouw Suriname
19 Jan, 00:00
foto
De VHP-massameeting in hoofdkwartier 'de Olifant' is druk bezocht. Mensen uit verschillende delen van het land, tot diep uit het binnenland, hebben de vergadering bezocht. (Foto's: René Gompers)


De boodschap van de VHP aan de regering is dat ze haar biezen moet pakken en plaats moet maken op 25 mei. Alle sprekers op de druk bezochte massameeting zaterdagavond voerden aan dat het tijd is voor de oranje partij om de macht over te nemen. Voorzitter Chan Santokhi zei dat niet alle mensen uit de regering naar huis gaan. Een paar gaan naar Santo Boma. Corrupte figuren zullen worden opgesloten. Op de massameeting was vooral de diversiteit opvallend. Partijleden uit alle delen van het land, ook het verre binnenland, waren goed vertegenwoordigd in 'de Olifant'. De partij had als doel om 20.000 mensen op de been te brengen. Santokhi zei dat er zelfs 23.000 mensen daar waren. Hoewel het veel drukker was dan vorig jaar, waren er volgens kenners echt geen 20.000 mensen op de 'opo yari massameeting'.  

Op de massameeting is het verkiezingsprogramma en het wederopbouwplan van Suriname gepresenteerd door partijtoppers Riad Nurmohamed en Stanley Raghoebarsing aan de partijvoorzitter. Gratis onderwijs voor iedereen onder achttien jaar is een van de speerpunten van de VHP. Santokhi voegde hieraan toe dat alle jongeren die 18 jaar zijn geworden recht hebben op een bouwkavel. Dit zal een wettelijke basis krijgen. Ook schoolvervoer zal gratis zijn in het hele land. Studieleningen worden voor verschillende beroepen mogelijk gemaakt. Het garanderen van veiligheid is eveneens benadrukt. Het verkiezingsprogramma zal ook op de website van de partij beschikbaar worden gesteld. 


VHP-voorzitter Chan Santokhi met een exemplaar van het wederopbouwplan. 

Santokhi benadrukte dat natuurlijke hulpbronnen het gehele volk ten goede moet komen en niet alleen aan een elite groep van machtswellustelingen. Corruptiebestrijding en onderzoek hiernaar is een van de belangrijke punten van de VHP. Hij merkte op dat de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, zijn ontslagbrief heeft ingediend, maar dat is niet voldoende. Het moet niet bij ontslag blijven. "De corruptie daar moet ook onderzocht worden," stelde de partijleider. Mensen stelen het geld en rijden in dure auto's en drinken champagne, terwijl het volk verarmt. 

Over het recente rapport van kredietbeoordelaar Fitch Ratings, zei Santokhi dat de regering Suriname tot een 'junk Staat' heeft gedegradeerd. De regering heeft de trots van het land afgepakt. De oranjebeweging zal volgens de partijleider ervoor zorgen dat de trots wordt teruggebracht. Deze regering heeft het volk in armoede gedompeld, terwijl corruptie hoogtij viert. De oranje beweging zal Suriname redden, beloofde Santokhi. 


Mensen staan op het terrein en op straat. 
Advertenties

Saturday 29 February
Friday 28 February
Thursday 27 February