Santokhi: Voordrachten Constitutioneel Hof moeten opnieuw
16 Jan, 00:00
foto
Chan Santokhi, voorzitter van de VHP, woensdag tijdens een persconferentie. (Foto: René Gompers)


De voordrachten gedaan door de coalitie voor de bemensing van het Constitutioneel Hof, moeten nietig verklaard worden, stelt de VHP. Er is geen juridische basis, want er is niet eens een presidentiële resolutie die de Wet Constitutioneel Hof in werking moet laten treden, deelt partijvoorzitter Chan Santokhi mee. De VHP wil een nieuwe procedure van voordrachten, waardoor er dit keer wel een gebalanceerde bemensing plaatsvindt.

Het Constitutioneel Hof is een van de onderwerpen geweest op de persconferentie van de VHP woensdag. Santokhi geeft aan dat er overhaast is gewerkt, regels niet in acht zijn genomen, grote fouten zijn gemaakt door de NDP.  “Begrijpt u wat er hier gebeurd mensen? Men probeert door die numerieke macht de bemensing van een Constitutioneel Hof door te drukken,” merkt Santokhi op. 

De VHP-voorzitter die ook fractieleider is, heeft breedvoerig uitgelegd hoe de procedure van voordrachten is verlopen. Bij een fractieleidersoverleg op 20 december, is er nimmer gesproken over de bemensing van het Hof, deelt hij mee.  Op die vergadering heeft de NDP-fractieleider meegedeeld dat hij voordrachten gaat doen voor het Hof, terwijl het niet op de agenda stond. De Assembleevoorzitter plaatste het op de agenda en de kandidaten werden gepresenteerd. “Alles was binnenshuis al bekokstoofd,” concludeert Santokhi. De oppositie heeft geprotesteerd, zij stelde dat voor de invulling van zo een zwaarwichtig orgaan er meer tijd en overleg nodig. Uiteindelijk heeft ook de oppositie voordrachten gedaan. 

Op 23 december zijn alleen de voordrachten van de NDP goedgekeurd. Meegedeeld is dat de voordrachten van de oppositie in 2020 besproken zouden worden. 24 december gaat de brief met de goedkeurde voordrachten naar de president. De Assembleevoorzitter had meegedeeld dat het parlement weer zou aanvangen op 6 januari. Uiteindelijk is dat 9 januari geworden; gebleken is dat gewacht werd op het antwoord van de president. De huishoudelijke vergadering is begonnen met de mededeling dat de president de voordrachten heeft goedgekeurd. “Zo is het afgehandeld,” rondt Santokhi de samenvatting af. 

“Het blijkt dat de Wet op het Constitutioneel Hof nog niet in werking is getreden, omdat er nog geen presidentiële resolutie is,” deelt Santokhi mee. “Dus de conclusie die je kan trekken is dat de voordrachten gedaan door de NDP in strijd zijn met de wet. Dat het besluit van het parlement om de voordrachten te doen en te presenteren aan de president, in strijd is met de wet. Dat de president per brief meedeelt dat ze goedgekeurd zijn, is in strijd met de wet. Dus juridisch gezien is er nog geen enkele voordracht door het parlement gedaan,” concludeert Santokhi. “Misschien bedoelde de NDP-fractieleider dit toen hij zei dat er fouten zijn gemaakt,” merkt hij op. “Ja, die fouten zijn door hen gemaakt en niet door de oppositie!“

De VHP wil een nieuwe procedure van voordrachten hebben. “Er zijn grove fouten en we vragen als VHP om die fouten onmiddellijk te corrigeren, om de voordrachten nietig te verklaren en dat we opnieuw starten met het proces van voordracht,” deelt Santokhi mee. “Wij willen een professioneel constitutioneel orgaan met een breed draagvlak dat voldoende vertrouwen uitstraalt. Wat men nu gedaan heeft is een poging om het Constitutioneel Hof buiten de wettelijke bepalingen om, te  bemensen met een smal draagvlak in het parlement. Meer nog met een politiek gekleurd draagvlak. Dat is wat wij afkeuren.” 

René Gompers

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January