Van Trikt niet uitlandig; klaarheid binnen een week
15 Jan 2020, 14:32
foto
Governor Robert van Trikt


De governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, is niet naar het buitenland. Hij is in Suriname en is met verlof. De raad van commissarissen (rvc) zegt in een verklaring dat er een schrijven is gericht naar Van Trikt waarbij informatie is gevraagd over enkele vraagstukken die met de bank te maken hebben. De governor heeft meteen gevolg gegeven hieraan en zal vlot meewerken met het onderzoek. 

In De Nationale Assemblee vroeg Asiskumar Gajadien (VHP) dinsdag aan de regering of de governor wel in het land is. Volgens hem zou hij naar een vergadering gaan in de Verenigde Staten. Op sociale media worden heel wat zaken genoemd waaraan Van Trikt zich schuldig zou hebben gemaakt. Er worden berichten verspreid als zou hij via Guyana het land zou hebben verlaten. Starnieuws heeft kunnen natrekken dat Van Trikt gewoon in Suriname is. 

De rvc, onder leiding van Vijay Kirpalani meldt in de verklaring dat verwacht wordt dat binnen een week klaarheid zal zijn verkregen over zaken die nader onderzoek behoeven. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat de governor niet is ontslagen. De rvc wil ook erop toezien dat berichtgeving en speculaties niet onnodig de reputatie van de governor schaden. 

Advertenties