Politie-unit bij Pikin Saron voor extra controle
13 Jan, 16:26
foto
De autoriteiten uit Para op oriëntatie bij de rijweg naar West-Suriname waar de politie-unit wordt opgezet. De controle op personen en goederen zal worden opgevoerd. (Foto: BIC Para)


Het inheemse dorp Pikin Saron gelegen aan de rijweg naar West Suriname krijgt een politie-unit. Vanuit deze unit zal de politie preventief optreden naar de gemeenschappen van de omliggende inheemse dorpen. Er zullen vooral intensieve controle werkzaamheden worden uitgevoerd  op de stroom van personen en goederen uit West Suriname. 

Districtscommissaris Armand Jurel, de directeur van Operationele Diensten van het ministerie van Justitie en politie, Olton Helstone, en de commissaris van politie Stanley Changoer hebben zich georiënteerd op de plek waar de unit komt te staan. Vandaag zijn de logistieke werkzaamheden begonnen voor de opzet van de unit. 

Volgens Helstone is de rijweg West Suirname een alternatieve route voor smokkelwaar van en naar buurland Guyana. De invulling van een controle post op de rijweg West Suriname, moet vooral gefocust zijn op het vreemdelingenbeleid en het beleid op smokkelwaar en overige contrabande. Er zal ook conform voorschriften met betrekking tot zwaartransport op de wegen en bruggen, worden opgetreden tegen overtreders. 

Het dorpsbestuur van Pikin Saron is opgelucht en zegt dat er allang uitgekeken werd naar de fysieke aanwezigheid van de politie in dit gebied. De plaatsing van een politie-unit in dit dorp is volgens Jurel sedert 2010 opgenomen in het districtsplan. Op aandringen van de burgervader is vorig jaar ook het Carolina gebied voorzien van een politie-unit, meldt het Burger Informatie Centrum Para.