Reactie VMSS uitspraak president Bouterse over gronduitgifte
13 Jan, 20:30
foto


Tijdens een kadermeeting van de Nationale Democratische Partij (NDP) vrijdag jl in Ocer heeft de president tevens voorzitter van de NDP in zijn toespraak aangehaald dat hij (lees… de regering) voornemens is per twee wekelijks 200 percelen uit te geven, althans woorden van gelijke strekking. De VMSS heeft kennis genomen van dit voornemen en is zeer ingenomen daarmee, gelet op het feit dat zulks zal leiden tot het minimaliseren van het huisvestingsprobleem.

De VMSS brengt eveneens in herinnering dat de president in zijn nieuwjaarsboodschap 2019 had aangegeven dat voor wat gronduitgifte betreft de focus meer gelegd zou worden op de jongeren: werkende jongeren, jongeren met een gezin en studerende jongeren.”

Met de uitspraak van de president vrijdag j.l. kan er verder op versneld tempo invulling worden gegeven aan de nieuwjaarsboodschap 2019. Jongeren/studenten hebben tegenwoordig te kampen met heel veel moeilijkheden, waaronder huisvesting. Met de accommodatie van jongeren/studenten met een perceel zal één der moeilijkheden weggewerkt worden. 

De VMSS kijkt reikhalzend uit naar de verdere verrichtingen van de president (lees... regering) met betrekking tot realisatie van dit voornemen en ziet gaarne dat de verzoekschriften van de vereniging ter zake het onderwerpelijke ook gehonoreerd worden. Verder staat de VMSS klaar om zij aan zij, schouder aan schouder een bijdrage te leveren aan een duurzame oplossing van dit nijpend vraagstuk.

De VMSS is van mening dat huisvesting één van de belangrijke basisvoorwaarden is voor de verdere ontwikkeling van de mens. 

Voorzitter van de VMSS,
Desie P. van Dun LL.M