Cursisten basistraining Imkerij in Para ontvangen cerfiticaat
13 Jan, 09:32
foto
Minister Rabin Parmessar van LVV reikt certificaten uit aan cursisten in Para. Elf personen hebben de basistraining Imkerij gevolgd. (Foto: LVV)


Elf personen uit Para hebben meegedaan aan de basistraining Imkerij. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de imkertraining opgezet en afgewerkt. Zaterdag mochten de trainees hun certificaten in ontvangst nemen van minister Rabin Parmessar, bijgestaan door zijn collega Stephan Tsang (Handel, Industrie & Toerisme) en districtscommissaris Armand Jurel.

Imkerdeskundige van LVV, Mohamed Khodabaks, gaf vóór de uitreiking een uiteenzetting van het doel van deze training en hoe belangrijk het is om aan bijenteelt te doen in Suriname. Bijen zorgen over het algemeen voor bestuiving van bijna alle bloemen en gewassen. Zonder bestuiving is er geen leven mogelijk, geeft Khodabaks het publiek mee.

Tijdens deze training hebben de cursisten geleerd hoe bijen te houden, hoe met ze om te gaan en wat te doen met de honing. Theoretische, maar ook praktische kennis en vaardigheden over de bijenteelt in Suriname werd hen bijgebracht, meldt LVV. Het beleid van het ministerie is onder andere erop gericht efficiënter en effectiever te werk te gaan, welke zal resulteren in meer opbrengsten alsook lagere kosten. Zowel het upgraden van kennis alsook het aangaan van samenwerkingsverbanden met alle andere actoren in deze sector, zijn voor Parmessar belangrijk. 
 
Op 5 december 2019 werd door ICCA een donatie gedaan aan ondernemers in de bijenteelt. Deze bestond onder andere uit beschermende kleding, handschoenen en kassen voor het houden van bijen.