Column: Politieke Borrelpraat 593
05 Jan, 22:53
foto


"Heren, happy new year."
"Hetzelfde, eindelijk rust na al die zware knallen."
"En toch schieten een paar stoere dwazen rustig door, hoewel de vuurwerkperiode voorbij is."
"Failed state, zie je weer? Failed state. We kunnen niet eens ervoor zorgen dat we ons houden aan de wetten die we zelf hebben geslagen."
"Omdat we allerlei kliekjesbelangen dienen, zoals in dit geval die van vuurwerkimporteurs en -handelaren."
"Nou, deze keer ging het waarschijnlijk als gevolg van oud vuurwerk zeker twee keer goed mis."
"Dat bedoel ik nou. Vuurwerksoorten worden pas getest en verboden verklaard als die al containergewijs geïmporteerd zijn. Wat voor komedie is dat? In elke niet-failed state worden verplicht zeker zes maanden van tevoren samples ingediend bij de brandweer en als die zijn goedgekeurd, wordt pas tot import  overgegaan."
"Plus er moet na de vuurwerkperiode verplicht controle zijn op alle kruitmagazijnen."
"En lading waarvan de vervaldatum met minstens een jaar is verstreken, moet vernietigd worden."
"Maar nee, dan gaan vuurwerkmagnaten huilen bij hun politieke liflaffers aan wie ze donaties geven voor de verkiezingskas, en dan wordt elke controle of verbod opgeheven."
"En waarom moet vanaf 27 december afgeschoten worden? Dat moet afgebouwd worden."
"Helemaal met je eens. En de dagen vooraf aan 31 december mag maar tot 12 uur ’s avonds geschoten worden. Zit een stel asociale idioten een week lang tot diep in de nacht hele buurten te storen, omdat dat zwaar geknal volksvermaak heet te zijn. Mijn hoela troela,  dan maar de pot op met dat volksvermaak."
"Dat ook nog zwaar milieuvervuilend is en nog erbij honderdduizenden dollars kost, en er zijn al geen dollars te vinden."
"Of gaan we weer in de rij staan voor die dhotehlalla-dollars?"
"En op 31 december mag tot twee uur in de ochtend van 1 januari geschoten worden. Daarna rust. Wil je doorknallen, neem een vliegtuig en ga naar Bagdad, Teheran of Washington, ga daar knallen."
"En waarom mag er tot en met 2 januari geschoten worden? Er moet op 2 januari al gewerkt worden. Dus tot en met 1 januari 6 uur in de middag is meer dan voldoende."
"En wie die rommel voor z’n deur niet opruimt: boete van SRD 500. Ophouden met al dat gedoogbeleid. De politie komt proces-verbaal opmaken."
"Maar de bondsvoorzitter zegt dat sommige politiebureaus ’s avonds voor de veiligheid in het donker zijn gehuld, maar dat de agenten dan slapen op hun post."
"En een ex-minister van Juspol neemt het voor die slaapkoppen op; hij zegt dat het normaal is als een agent op z’n post slaapt. Alles is toch veilig?"
"Als je dat als ex-minister normaal vindt, ben je zelf abnormaal, zegt ‘die andere’ Van der Sannie heel terecht."
"Failed state: de politie slaapt ’s avonds op z’n post."
"Je ouwe*&%$ met dat failed state-ding, mang! Irritante zuiplap."
"Maar hij heeft gelijk! Wij blijven maar achteraf mopperen en schelden en zwijgende meerderheid spelen en anderen info geven om voor ons te praten."
"Maar Djim Boes-said zei onlangs bij het in ontvangst nemen van z’n powerperson-award dat de zwijgende meerderheid een minderheid moet worden. Dat begrijp ik niet."
"Omdat je hersencellen gedrenkt zijn in alcohol. Al die mensen die zwijgen, moeten hun mond durven opendoen, waardoor het aantal zwijgenden minder wordt en daardoor een minderheid wordt."
"En we zitten maar politieke steekspelletjes te spelen, zoals met dat gaan naar die infosessie van de president over de overname van de dam."
"Ach, dat is een soort mosterd-na-de-maaltijdshow."
"Mijn groene voorzitter heeft netjes bedankt en is niet gegaan, want hij vindt dat de president in DNA zijn stuwdamverhaal moet komen vertellen."
"Wat een arrogantie om de president voor te schrijven wat te doen. Wees blij dat de man de politieke partijen tenminste netjes op z’n kabinet uitnodigt om hen die info te geven."
"Dat zeg jij omdat je paars bent."
"Da wat als ik paars ben! Ik ga je straks paarse sterren laten zien."
"Heren rustig. Ik zou zeggen: of we gaan geen van allen, of we gaan en zeggen de man netjes dat we ernstige bedenkingen hebben. Maar we gaan niet dokken, misschien bang voor de man, om dan achteraf je verhaal te doen. Wees een sterk politiek leider, ga daar en nodig de man uit om in DNA te komen en daar tekst  en uitleg te geven."
"Mijn paarse voorzitter gaat niet naar die poppenkast daar."
"Ja, poppenkast, als één van zijn paarsen daar doodleuk zegt; eentje zegt dat de paarsen terug in de regering moeten komen om de rotzooi die ze zelf hebben gemaakt te gaan opruimen."
"Maar een gevonnist iemand die in verzet is, wil niet voor de rechter verschijnen, omdat hij niet uitgelachen en bespot wil worden, althans, dat zegt z’n advocaat."
"Door te gaan, win je; door te dokken, verlies je."
"En de rechter zal niet toestaan dat wie dan ook in de rechtszaal uitgejouwd of uitgelachen zal worden."
"Maar er is onenigheid binnen het kabinetse kippenhok: ‘die andere’ Van der Sannie zegt terecht: ‘wel verschijnen’, daarmee wordt het instituut van president beschermd, en die Van der Baboe zegt ‘niet verschijnen’, daarmee het instituut van de gevonniste beschermend."
"En wie zal het instituut van ons Land, van onze Samenleving beschermen en ons leiden als straks die zaak in het Midden-Oosten ontploft? Want ze hebben daar al de rode vlag van wraak gehesen op de heilige moskee in Teheran."
"Hebben we genoeg kookgas in voorraad? Genoeg benzine, tarwe voor brood, en medicijnen? Oké, water hebben we gelukkig genoeg, rijst ook en diesel raffineren we zelf."
"Zie je nu waarom die multinationals versneld olie naar boven pompen in ons buurland? Die kijken vooruit en hebben geen tijd voor onderling gekijf."
"Maar we hebben wel genoeg oud kruit in voorraad."
"Misschien gaat een derde wereldoorlog ons verstand doen krijgen dat we ons landsbelang boven al die clubjes en kliekjes en hokjes gaan stellen."
"Mang, sla je mond. Maar hebben we wel genoeg alcohol in voorraad? Dat telt voor mij."
"Laten we hopen dat de bloedvlag gestreken zal worden, want dit ziet er echt grimmig uit."
"Ja, proost op die hoop. Het zal wel met een sisser aflopen."

Rappa
Advertenties