VMSS teleurgesteld in gronduitgiftebeleid studenten
17 Dec 2019, 18:32
foto


(Aangeboden)

In de afgelopen periode zijn er op verschillende momenten grondbeschikkingen uitgereikt aan personen in diverse districten. Deze ontwikkeling juicht de VMSS toe, omdat het een stap in de richting is om het algemene huisvestingsvraagstuk naar beheersbare proportie te brengen, echter ziet de vereniging geen concrete beleid gericht op de accommodatie van kader met een perceel en/of woning. 

De Minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (RGB), dhr. drs. L. Soerdjan had op 21 mei 2019 publiekelijk in De Nationale Assemblee beloofd het afgebrokkelde vertrouwen van studenten in het gronduitgiftebeleid te herwinnen
(dWT 23/05/2019). Door prioriteit te geven aan de versnelde uitgifte van gronden. Opmerkelijk is dat de VMSS tot heden geen concrete acties zijdens voornoemd ministerie gericht op het voorgaande heeft waargenomen.

De VMSS heeft vanaf haar oprichting in het jaar 2016 herhaaldelijk aandacht gevraagd voor een duurzame oplossing van het huisvestingsvraagstuk onder studenten en alumni, door zoveel mogelijk hoger kader te voorzien van een bouwkavel en/of een woning. Zulks met het doel om Surinaams hoger kader te stimuleren en te behouden door een zekere mate van stabiliteit, rechtszekerheid en ontwikkelingskansen te creëren.

De VMSS benadrukt wederom het belang van goede huisvesting onder studenten en alumni en nadert het ministerie van RGB met het verzoek om zoals beloofd door de minister deze belangrijke doelgroep niet verder weg te drukken, maar rechtszekerheid te bieden.

Het bestuur van de VMSS
Desie P. van Dun LL.M, voorzitter
Advertenties

Friday 16 April
Thursday 15 April
Wednesday 14 April