Meer kans op diabetes bij jongeren die te weinig bewegen
16 Dec, 18:43
foto
Het percentage jongens en meisjes dat onvoldoende beweegt blijkt sinds 2001 weinig te zijn veranderd. Suriname behoort tot de gebieden waar 75-79% van de adolescenten te weinig beweegt.


Adolescenten die te weinig bewegen hebben op latere leeftijd meer kans op diabetes. Onderzoek associeert de combinatie van lage aerobe capaciteit en lage spierkracht bij jongvolwassenen met een driemaal groter risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 op volwassen leeftijd.

Wereldwijd was in 2016 ruim 81% van studenten van 11–17 jaar onvoldoende fysiek actief. Het gaat om 85% van deze tienermeisjes die onvoldoende beweging krijgt, en 78% van de jongens. Het onderzoek is gedaan onder 1,6 miljoen studenten in de leeftijdsgroep 11 tot 17 jaar, in 146 landen. De studie heet Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het gezaghebbend medisch journaal The Lancet, Child & Adolescents

Adolescenten in Suriname
Uit statistieken is gebleken dat dringende maatregelen nodig zijn om de lichamelijke activiteit bij meisjes en jongens van 11 tot 17 jaar te verhogen, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zij constateert op basis van het bovenstaand onderzoek dat meer dan 80% van de schoolgaande adolescenten wereldwijd niet voldoet aan de huidige aanbevelingen, om ten minste een uur beweging per dag te hebben. De Filipijnen heeft de hoogste prevalentie van onvoldoende activiteit onder jongens (92%), terwijl Zuid-Korea de hoogste niveaus onder meisjes liet zien (97%). Bangladesh was het land met de laagste percentages van onvoldoende beweging onder jongens (63%) en meisjes (69%). Suriname behoort tot de gebieden waar 75-79% van de adolescenten te weinig beweegt.

Gevolgen onvoldoende beweging
Onvoldoende beweging kan, in combinatie met andere factoren zoals overmatig eten en een hoge vetconsumptie, leiden tot overgewicht en obesitas. Overgewicht is de oorzaak van heel veel andere ziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk, jicht en gewrichtsklachten. In Suriname wezen de resultaten van een nationaal gezondheidsonderzoek Langa Wan Anu Gi Wan Gesontu Sranan in september 2013 uit, dat 18% mannen en 32% vrouwen obesitas hebben. Voorts kampte 29% mannen en 31% vrouwen met overgewicht. Uit een afstudeeronderzoek van Ranisha Doerbalie blijkt verder dat 22% van de onderzochte kinderen de adequate vet-inname per dag wekelijks overschrijden. Zij concludeerde dat in de toekomst een toename van overgewicht of obesitas te verwachten is bij de volwassen Surinamers. 

Dringende maatregelen nodig
De onderzoekers van de in The Lancet gepubliceerde studie stellen dat dringende actie nu nodig is, met name door gerichte interventies om de deelname van jongens en meisjes aan lichamelijke activiteit te bevorderen en te behouden. Beleidsmaatregelen gericht op het vergroten van fysieke activiteit moeten prioriteit krijgen. Sterker leiderschap van de overheid en belanghebbenden, is hierbij nodig. Jongeren hebben het recht om te spelen en moeten de mogelijkheid krijgen om hun recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid en welzijn te realiseren. “Dat vier op de vijf adolescenten niet het genot en de sociale, fysieke en mentale gezondheidsvoordelen ervaren van regelmatige lichamelijke activiteit is geen toeval, maar een gevolg van politieke keuzes en maatschappelijke vormgeving”, stellen de onderzoekers.

Thursday 02 April
Wednesday 01 April
Tuesday 31 March