Well done!
14 Dec, 10:39
foto


10 is een mooi getal! Als fervente sportliefhebber maar meer nog als Surinamer, ben ik ontzettend ingenomen met de behaalde prestaties (internationaal) van onze landgenoten. ‘Kleine’ en ‘grote’ sporters hebben ons land voor de zoveelste keer prachtig uitgedragen en ervoor gezorgd dat we weer eens positief in de media belicht zijn geworden. Die positiviteit was meer dan welkom om ook al was het voor even, alle andere zorgen van het leven te vergeten. 

Het laatste, vergeten van onze sporters en hun prestaties is wat wij zeker niet moeten doen! Deze opmerking wordt gemaakt, omdat ik als (gewezen) sporter, dit (ook) vaak heb moeten aanhoren. Het lijkt alsof je niet of onvoldoende gewaardeerd wordt, alsof niemand belangstelling heeft voor hetgeen waarmee je bezig bent. De sport lijkt soms (nog steeds) een stiefmoederlijke behandeling te krijgen en dat is wel heel erg jammer te noemen. Onze sporters hebben namelijk de potentie om het vér te schoppen, maar dan wel met de juiste begeleiding en ondersteuning van alle relevante actoren. Alleen dán zullen ze in staat zijn om optimaal te excelleren. Het brengt vreugde en nodigt uit om nog meer van jezelf te geven, als je in de overtuiging leeft dat er mensen zijn die aandacht hebben voor wat je doet. De oproep is daarom: het moet anders. Laten we blijvend in de sport(ers) investeren, een investering die denk ik zeker wel de moeite waard is. 

Het is de moeite waard omdat onze sporters hebben bewezen dat het kan! Denk maar aan Vriesde, Nesty, Adel, Bonjanski, Linscheer, Asinga, Brandon, Burleson, Sadiek, Elmont, Sankatsing en Burke om maar enkele te noemen. Toen hebben bovengenoemde sporters uitmuntende prestaties neergezet maar ook nu bewijzen sporters als Van Assen, Tjon en Fa, Tjon A joe, Toemere, Alberg en nog vele anderen dat er enorm veel potentie ligt in onze sport. 

In deze 'most wonderful' tijd breng ik hulde aan alle sporters, jong en oud die zich dwars door de soms minder gunstige omstandigheden blijven inzetten (voor Suriname). Ik waardeer wat je doet. Suriname is trots op je! Dat hebben ze onlangs bewezen bij het warm onthaal van onze Bigi Boy. Het was afgelopen zondag weer zo’n historisch mooi sportmoment voor mama Sranan. Een trots moment zoals velen in de geschiedenis dat reeds hebben gedaan. Ook jullie zijn we niet vergeten! Suriname, laten we ze die grani geven en waarderen dat wat ze doen in naam van ons geliefd land. 

Deze mooie (sport)herinneringen moeten wij koesteren. Zelfs mijn peetzoon is onder de indruk en een soort van ‘besmet’ met het ‘bigi boy' virus. Ik pleit er daarom voor dat deze geweldige Surinamers worden ingezet (voor het beleid) ter bevordering van de sport en ook als kanaal van inspiratie en het bewijs voor onze jeugd dat het kan. Ik geloof echter dat er nog teveel (jong) talent rondloopt en derhalve verloren gaat. 

Sport is een geweldig instrument welke als middel voor (jeugd) participatie ingezet kan worden. Met sport kunnen grote doelen bereikt worden. Verder is sport net als muziek, iets dat een volk bij elkaar brengt en verbindt. Overbodig is het te stellen dat sport en bewegen gezond zijn.

Wij proosten op een gezond en sportief 2020

Nathalie Valpoort 

Monday 10 August
Sunday 09 August