Herstel Arawarasluis moet watertekort oplossen
10 Dec, 09:24
foto
Een lage waterstand maakt dat de pompen te Wakay minder uren draaien. (Foto: LVV via NII)


Een herstelde Arawarasluis moet de waterproblemen van de boeren in de Middenstandspolders verhelpen. De pompen te Wakay draaien minder uren, omdat er niet genoeg water is bij ebstand. Het is een steeds terugkerend probleem na een extreme droge periode. De stand bij eb is nu met een meter afgenomen.

De inzaai in de Middenstandspolders bevindt zich in de drukste periode. Veel boeren onttrekken tegelijk water, waardoor het water de polders veelal niet bereikt. En bij eb kan er vervolgens niet worden gepompt. Herstel van de Arawarasluis die de Wayambo en Boven Nickerierivier met elkaar verbindt, moet het probleem verhelpen.

De sluis is al enige tijd buiten werking, waardoor veel water naar de Coppenamerivier stroomt in plaats van naar de Nickerierivier. Het gevolg is dat de Nickerierivier ook aanzienlijk minder water heeft. Een andere oplossing voor het watertekort in de polders, is de aanleg van de Marataka overlaat in de Maratakarivier. Deze zou ervoor moeten zorgen dat water vanuit het pompgemaal Wakay via het Surinamekanaal naar de Maratakarivier kan worden verplaatst. Bij een goede werking hiervan zou een grotere waterhoeveelheid in de Nickerierivier komen.

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij laat via het Nationaal Informatie Instituut weten dat hij het probleem zo snel als mogelijk wil aanpakken. Als het waterprobleem is opgelost, hebben de boeren de mogelijkheid om in de toekomst "minstens 7.000 hectare extra" in te zaaien.

Wednesday 12 August
Tuesday 11 August