Onder het mom van de Democratie?
30 Nov, 22:31
foto


Het wordt tijd dat de uitvoerende macht in Suriname de wijze lessen van de democratie in de Verenigde Staten van Amerika gaat overnemen in het belang van onze rechtsstaat. Nationaal maar in het bijzonder internationaal (Al-Jazeera, België 1, CNN, Reuter e.a.) hebben verschillende deskundigen zich erover verbaasd dat een rechtbank (Krijgsraad) haar eigen President, opperbevelhebber en hoofd van de regering heeft kunnen veroordelen tot 20 jaar straf.

Wij kunnen ook leren van Turkije, Brazilië, China, Polen maar ook van premier Rutte van Nederland. Blijkbaar is Bouterse de meest democratische President in de wereld waardoor wij hier in Suriname er misbruik van denken te maken.
Staatsrechtelijke gevolgen zijn, ingevolge onze Grondwet, niet aanwezig want een zittende president die in die hoedanigheid wordt vervolgd, dient vooraf in staat van beschuldiging te worden gesteld, zodat artikel 98 onder d van de Grondwet in werking kan treden.

Zulks is in onze Constitutie geregeld om deze belachelijke vertoning ten overstaan van de vrije wereld te voorkomen. Wanneer soms erop wordt gewezen dat sommigen doen als apen, wordt dat mij niet in dank afgenomen.Het instituut van de President dient beschermd te blijven en dat is ook internationaal zo. Alleen wij in Suriname met onze geweldige deskundigen, die het van de anderen hebben geleerd, doen het op zijn Surinaams. Belachelijk! En denken dat we met een rechtsstaat te doen hebben.

Erger nog; de President in Suriname is ook belast met de Uitvoerende Macht, dus alles dat niet valt onder de Rechterlijke  en de Wetgevende Macht, valt onder de president. Tenslotte, bekommert men zich niet er om op welke wijze de President in Santo Boma zal worden ondergebracht, maar hoe te voorkomen dat hij aan de verkiezingen kan deelnemen. Wel ik heb nieuws voor jullie!!!

Eugène van der San
Advertenties